HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2017 73 (7) 449-512

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,163; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Norka europejska - obszar występowania

Norka europejska (Mustela lutreola) należy do rodzaju Mustela (łasicowate), znanego również pod nazwą Mustelidae (kunowate). Łasicowate są jedną z najliczniejszych w gatunki rodziną ssaków z rzędu drapieżnych, podrzędu psokształtnych, nadrodziny łasicokształtnych. Nazwa rodziny – łasicowate − pochodzi od łasicy – łaski (Mustela nivalis – Mustela minuta), najmniejszego przedstawiciela tej grupy ssaków. Pierwotnie obszar występowania norki europejskiej obejmował prawie całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu Iberyskiego, Skandynawii i Wysp Brytyjskich oraz zachodnie rejony Syberii i Kazachstanu. W dwudziestym wieku norka europejska zniknęła z ponad dwudziestu krajów Europy i obecnie występuje tylko w zachodniej Francji, północnej Hiszpanii, w delcie Dunaju na terenie Rumunii i Ukrainy, oraz w niektórych nadbałtyckich krajach dawnego ZSRR. W ostatnich latach norkę europejską udało się odtworzyć na terytorium północnych Niemiec i na dwóch wyspach Estonii (Hiuma i Sarema), gdzie do zasiedlenia wykorzystano m.in. norki europejskie pochodzące z hodowli ZOO poznańskiego, które po okresie aklimatyzacji wypuszczono do Rezerwatu Biosfery Archipelagu Zachodnioestońskiego. Stąd też obecnie mówi się o istnieniu trzech populacji norek europejskich: francusko- -hiszpańskiej, estońsko-łotewskiej oraz zamieszkującej deltę Dunaju na pograniczu ukraińsko-rumuńskim ...
[full text in Polish]

Park S. et al.

Attempted rescue of circling mice by hair cell-specific ...

At birth, the morphology of the cochlear structure in mice is immature. Maturation of the inner ear proceeds along a basal to apical gradient during the early postnatal days. Stereocilia bundles are rearranged in rows of increasing height and kinocilia, and many kinds of links disappear. Other parts of the cochlea, such as spiral ganglion neurons, the stria vascularis, and the tectorial membrane, undergo maturation. The onset of hearing in mice begins at around postnatal day 14 (6-8). Circling mice are characterized by deafness caused by degeneration of the inner ear and have a genomic deletion region in common with the spinner mouse, which is another deafness mutant. The tmie gene, which is part of this common deletion region, is presumed to be a causative gene for the circling mouse phenotype... [full text in English...]

Adaszek Ł. et al.

Clinical assessment of the anti-cancer activity ...

Cancer pharmacotherapy is a dynamically developing branch of human medicine as well as in veterinary medicine. Currently, the directions in which oncological treatment is heading include making cancer curable, and to transform it from a lethal disease into a long-term chronic one. It is hardly surprising then, that in order to achieve these oncological goals, new substances are with increasing frequency tested that, apart from their effectiveness, should also be inexpensive in production. Lately, with regard to this significant attention has been given to capsaicin ...
[full text in English...]

Felix N. Toka

Bovine γδ T cells are stimulated by bovine coronavirus ...

Gamma/delta T lymphocytes (γδ T cells) in young ruminants account for at least 35-60% of the total lymphocytes in blood circulation (15). This unique feature of ruminants is beneficial from the research stand point because it allows acquisition of enough cells from just a few milliliters of blood without overtly stressing animals. Although γδ T cells are numerous in circulation, their role in immune response during infection is poorly understood. Moreover, the mechanisms involved in the activation of γδ T cells are not clear. It is for these reasons that bovine γδ T cells are of interest to veterinary immunologists as a research target... [full text in English...]

Sürmeli E. et al.

Measurement of asymmetric dimethylarginine, nitric oxide ...

Diabetes is one of the systemic chronic metabolic diseases accompanied by hyperglycemia, dyslipidemia, glycosuria and much clinical and biochemical evidence (18). In diabetes, both acute and chronic complications can be seen in all organs. This is suggested to be caused by the tissue damage formed with autoxidation of glucose, protein glycation and auto-oxidative glycation with free radicals (23). In studies showing the relationship between reactive oxygen species and diabetes and complications of diabetes, it has been emphasized that the tissue damage induced by non-enzymatic glycation, metabolic stress caused by changes in energy metabolism, hypoxia and ischemia-reperfusion increases free radical production and alters the antioxidant defense system ...
[full text in English...]

Cufaoglu G. et al.

Biocontrol of Escherichia coli O157:H7 in ...

Shiga-toxin producing Escherichia coli O157:H7 (STEC) is a significant foodborne pathogen which is responsible for acute gastroenteritis and further serious complications. Especially children under five and elders are at risk of developing haemolytic uremic syndrome (HUS) that can result with permanent kidney failure. Unfortunately, antibiotic treatment enhances the risk of developing HUS particularly in children as it may cause Shiga toxin release (13). Outbreaks caused by E. coli O157:H7 originated from ready-to-eat (RTE) salads have increased recently in the world (http://www.cdc.gov/foodsafety/outbreaks/ multistate-outbreaks/outbreaks-list.html). In the last decade...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się podstawy wiedzy sięgające biomechaniki i anatomii funkcjonalnej układu ruchu psów z opisami zaburzeń, takimi jak ból, dysfunkcje mięśni i nerwów.Część druga dotyczy diagnozowania, z ukazaniem planu badania, metod stosowanych przez autorkę, a także arkuszy badania ułatwiających postawienie rozpoznania. Część trzecia ukazuje formy fizjoterapii z opisem ich wskazań i przeciwwskazań oraz przedstawia i analizuje wybrane przypadki kliniczne. W aktualnym, nowym wydaniu książki znalazły się bardziej rozbudowane elementy diagnostyczne, wprowadzono podrozdział dotyczący badania neurologicznego, dokładniej z większą liczbą zdjęć zobrazowano techniki fizjoterapeutyczne,a także więcej miejsca poświęcono zwalczaniu bólu. Książka powstała z połączenia doświadczenia i praktyki. Prowadzi Czytelników przez wiedzę teoretyczną do działania. Od pod-staw do sposobów badania klinicznego układu ruchu. A dalej uczy tworzenia indywidualnych planów leczenia i koncepcji szkole-niowych, a także manualnych technik fizjoterapeutycznych stosowanych w celu leczenia chorób tego układu.Przekazywana wiedza wsparta jest licznymi, dobrze opisanymi ilustracjami ...
[full text in Polish]