HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2017 73 (9) 513-594

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Norka europejska - obszar występowania

Norka europejska (Mustela lutreola) należy do rodzaju Mustela (łasicowate), znanego również pod nazwą Mustelidae (kunowate). Łasicowate są jedną z najliczniejszych w gatunki rodziną ssaków z rzędu drapieżnych, podrzędu psokształtnych, nadrodziny łasicokształtnych. Nazwa rodziny – łasicowate − pochodzi od łasicy – łaski (Mustela nivalis – Mustela minuta), najmniejszego przedstawiciela tej grupy ssaków. Pierwotnie obszar występowania norki europejskiej obejmował prawie całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu Iberyskiego, Skandynawii i Wysp Brytyjskich oraz zachodnie rejony Syberii i Kazachstanu. W dwudziestym wieku norka europejska zniknęła z ponad dwudziestu krajów Europy i obecnie występuje tylko w zachodniej Francji, północnej Hiszpanii, w delcie Dunaju na terenie Rumunii i Ukrainy, oraz w niektórych nadbałtyckich krajach dawnego ZSRR. W ostatnich latach norkę europejską udało się odtworzyć na terytorium północnych Niemiec i na dwóch wyspach Estonii (Hiuma i Sarema), gdzie do zasiedlenia wykorzystano m.in. norki europejskie pochodzące z hodowli ZOO poznańskiego, które po okresie aklimatyzacji wypuszczono do Rezerwatu Biosfery Archipelagu Zachodnioestońskiego. Stąd też obecnie mówi się o istnieniu trzech populacji norek europejskich: francusko- -hiszpańskiej, estońsko-łotewskiej oraz zamieszkującej deltę Dunaju na pograniczu ukraińsko-rumuńskim ...
[full text in Polish]

conferences

Konferencja Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW

konferencja W dniu 2 czerwca 2017 r. w auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP Lublinie odbyła się doroczna konferencja naukowa Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW pt.: „Mięczaki – potencjalne źródło zagrożeń zdrowia konsumenta i nowe wyzwanie w urzędowym nadzorze nad żywnością”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego. Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie i II Wydział Nauk Biologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W konferencji wzięło udział 105 uczestników, w tym 89 lekarzy weterynarii, głównie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji KRL-W zainteresowani uczestnicy konferencji otrzymali 25 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ustawicznego lekarzy weterynarii. Gośćmi honorowymi konferencji byli: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Wernicki – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, lek. wet. Paweł Piotrowski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie oraz lek. wet. Tomasz Brzana – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie. Do uczestników konferencji adresy z życzeniami owocnych obrad wystosowali: prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – Prezes PTNW oraz lek. wet. Jacek Łukaszewicz – Prezes KRLW. W części merytorycznej konferencji, którą prowadził przewodniczący Sekcji prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, wygłoszono następujące referaty: – dr hab. Halina Kucharczyk (UMCS, Lublin): Morfologia, fizjologia i biologia mięczaków...
[full text in Polish]

Snarska A. et al.

Evaluation of bone marrow in female fallow deer kept in captivity ...

Cells that give rise to morphotic components of peripheral blood are produced in a complex process of hematopoiesis (13). The stages of hematopoiesis are identical in fallow deer and other animals, including ruminants. During this process, colony-forming progenitor cells (CFU) develop from pluripotent stem cells. The erythroblast cell line is composed of basophilic, neutrophilic and acidophilic erythroblasts. Reticulocytes containing residual RNA are the next stage of cell maturation. Granulocytes and monocytes derive from the same colony forming unit (CFU-GM) which gives rise to granulocyte colonies (CFU-G) which develop to neutrophils and macrophage colonies (CFU-M) (12). Eosinophils derive from CFU-Eos progenitor cells, and basophils develop from CFU- -Baso cells (22). Bone marrow analyses are very rarely conducted in free-living ruminants. The analyses that need to be carried out in order to qualify an animal for bone marrow collection are biochemical tests that rule out hematopoiesis occurring outside the bone marrow. In fallow deer and other animal species, we can distinguish yellow marrow, which is located primarily in long bones and consists mostly of fat cells, and red marrow (hematopoietic), located in cancellous bones (cranial bones, sternum, clavicle, ribs, vertebrae and pelvis). ... [full text in English...]

Kwiecińska K. et al.

Pineal organ of the Muscovy duck

The pineal organ of vertebrates underwent essen- tial transformation from photosensory to secretory organ during phylogeny. The result of this process is a significant diversity in the pineal morphology and physiology. However, the function of this organ remains unchanged. In all vertebrates, the pineal organ is responsible for the synthesis and secretion of mela - tonin in a diurnal rhythm. Fundamental differences exist in morphology between the photosensory pineal organ of fish and amphibians and the endocrine pineal gland of mammals (5, 14, 31). The avian pineal organ is considered as a transitional type between the photosensory organ of lower vertebrates and the endocrine gland of mammals (7, 31). From this follows a remarkable variability of forms of the avian pineal organ. Anatomy, histology and ultrastructure of the pineal organ in birds show important interspecies differences. However, up till now the pineal organ is a directly photosensory organ in all avian species studied. The pineal hormone, melatonin, controls daily and seasonal rhythms of many physiological processes and behavioral activities of birds including reproduction and adaptation to environmental conditions
[full text in English...]

Kuru M. et.al.

Influence of Effective Microorganisms on selected serum biochemical parameters ...

Probiotics, prebiotics, synbiotics, natural gut flora (NGF) and Effective Microorganisms (EMTM) are administered in commercial poultry farms to stimulate the birds’ immunity (1, 22-24). The concept of effective microorganisms was developed by Professor Teruo Higa of Japan in 1982. EM consists of around 80 different microorganisms (lactic acid bacteria, yeasts, actinomycetes, photosynthetic bacteria and fermenting fungi) that assist one another for survival in the environment and thereby form the synergy that fights off pathogens (28, 29). It is widely used in agriculture and municipal sewage treatment plants to eliminate the odor produced by decomposing sewage sludge. EM rapidly proliferate in the target environment (soil, sewage, crops, farm buildings or living organisms) and inhibit the development of pathogenic microbes. In some countries, EM is widely used in bird breeding (2, 3, 5, 12). EM regulate the composition of gut flora, improve feed conversion, stimulate the growth and development of birds (16, 21, 26, 27). Beneficial microorganisms prevent intestinal infections and accelerate convalescence. They boost immunity by increasing antibody levels, stimulating the phagocytic activity of macrophages and increasing cytotoxic T cell counts... [full text in English...]

Wysok B. et al.

Prevalence and antimicrobial resistance of Campylobacter isolates ...

In recent years, attention has been paid to the growing number of gastrointestinal diseases in humans caused by Campylobacter strains. Poultry plays an important role in transmission of this foodborne pathogen. In particular, chicken and turkey carcasses have been reported to be contaminated with rates up to 100% and 62.1%, respectively (16, 24). Contamination and subsequent colonization of poultry flocks on the farm often lead to transmission of Campylobacter along the whole production chain (19). Contamination of carcasses and internal organs in poultry occur during slaughter and post-slaughter processing (20). People become infected mainly by eating raw or undercooked meat and poultry products. However, the contamination can occur even during handling or preparation of raw meat. Horrocks et al. (11) and Frederick and Huda (9) point out that not only poultry meat, but also by-products represent important sources of food poisoning microorganisms such as Campylobacter spp., Salmonella spp. and Listeria spp....
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się podstawy wiedzy sięgające biomechaniki i anatomii funkcjonalnej układu ruchu psów z opisami zaburzeń, takimi jak ból, dysfunkcje mięśni i nerwów.Część druga dotyczy diagnozowania, z ukazaniem planu badania, metod stosowanych przez autorkę, a także arkuszy badania ułatwiających postawienie rozpoznania. Część trzecia ukazuje formy fizjoterapii z opisem ich wskazań i przeciwwskazań oraz przedstawia i analizuje wybrane przypadki kliniczne. W aktualnym, nowym wydaniu książki znalazły się bardziej rozbudowane elementy diagnostyczne, wprowadzono podrozdział dotyczący badania neurologicznego, dokładniej z większą liczbą zdjęć zobrazowano techniki fizjoterapeutyczne,a także więcej miejsca poświęcono zwalczaniu bólu. Książka powstała z połączenia doświadczenia i praktyki. Prowadzi Czytelników przez wiedzę teoretyczną do działania. Od pod-staw do sposobów badania klinicznego układu ruchu. A dalej uczy tworzenia indywidualnych planów leczenia i koncepcji szkole-niowych, a także manualnych technik fizjoterapeutycznych stosowanych w celu leczenia chorób tego układu.Przekazywana wiedza wsparta jest licznymi, dobrze opisanymi ilustracjami ...
[full text in Polish]

Kresken J.G. et al.

Praxis der Kardiologie Hund und Katze

kardiologia Kardiologia psów i kotów w języku niemieckim. Ten tom wydany w serii praktycznych poradników odzwierciedla w istocie autentyczne podejście, jakie krok po kroku realizowane jest w pracy klinicznej z psami i kotami. Książka wydana po raz pierwszy, przygotowana została przez trzech lekarzy-praktyków, pod kierunkiem doktora Kreskena z Kliniki Kaiserberg koło Duisburga, jednej największych klinik dla małych zwierząt w Niemczech. Celem autorów było bezpieczne doprowadzenie czytelników drogą postępowania klinicznego do prawidłowej diagnozy i doboru właściwej terapii u pacjentów kardiologicznych. Materiał zamknięty został w sześciu rozdziałach. W pierwszym krótko przypomniano fizjologię serca i mechanizmy prowadzące do jego czynnościowej niewydolności. W drugim identyfikowano pacjentów kardiologicznych i ukazano najbardziej aktualne klasyfikacje. Część trzecia jest diagnostyczna i omówione w niej zostały wszystkie znane dziś procedury badania serca i naczyń z wyraźnie mocnymi akcentami dotyczącymi obrazowania radiologicznego i echokardiograficznego. W części czwartej opisano znane dziś wrodzone i nabyte choroby serca psów i kotów, od etiologii, patogenezy po szczegóły diagnostyczne, prognostyczne i dotyczące terapii. W części piątej dokonano przeglądu grup leków stosowanych w terapiach kardiologicznych z podaniem dla każdego związku wskazań, przeciwwskazań, szczegółowego dawkowania u psów i kotów, a także własnych uwag wynikających z obserwacji klinicznych. W części szóstej opracowanej w postaci tabel, podano echokardiograficzne wartości referencyjne dla 18 ras psów najbardziej predysponowanych do występowania chorób serca, a także dla dorosłych kotów. Przekazywaną wiedzę mocno wspierają rysunki, schematy i, co jest najistotniejsze dla praktyków, duża ilość bardzo dobrych jakościowo radiogramów i zdjęć z badań echokardiograficznych, w tym dopplerowskich ...
[full text in Polish]