HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2017 73 (10) 595-678

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Norka europejska - biologia gatunku (cz. II)

Norki europejskie budują dwa rodzaje nor: stałe i tymczasowe. Stałe z gniazdem wykotowym, używane przez cały rok, znajdują się zwykle nie dalej niż 6-10 m od krawędzi wody, tymczasowe służące do polowań, ale też jako schronienie przed wrogami, mieszczą się nieco dalej od linii brzegowej. Nory budowane przez te zwierzęta nie są skomplikowane, z reguły składają się z jednego lub dwóch wąskich wejść o średnicy 8-10 cm. Cała nora ma 1,4-1,5 m długości, na jej końcu znajduje się komora gniazdowa o długości 48-55 cm. Gniazdo jest wyłożone słomą, mchem, sierścią (często myszy) i piórami ptaków. Zwierzęta te często anektują na własne potrzeby nory dużych gryzoni czy dziuple usytuowane w dolnych częściach drzew. Gatunek ten należy do bardzo ruchliwych i szybkich. Charakterystycznym ich zachowaniem, podobnie jak innych łasicowatych, jest „stawanie słupka” lub inaczej „stójka”. Przyjęcie takiej postawy ma na celu lepsze rozpoznanie terenu, zaciekawienie, bardzo często zwierzę manifestuje również w ten sposób swoje zaniepokojenie. Norki odbiegają na pewną odległość od stresora, po czym zatrzymują się, przyjmują postawę wyprostowaną i obserwują otoczenie. Zwierzęta te, jako ssaki ziemnowodne, są dobrze przystosowane do życia w wodzie, co powoduje, że nie muszą ograniczać swojej aktywności w tym środowisku. Wpływają na to głównie zdolności izolacyjne okrywy włosowej i tłuszczowy podkład pod skórą. ...
[full text in Polish]

conferences

Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia- nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne

W dniach 26-29 września 2017 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się I konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia- nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”. Organizatorami konferencji byli:Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętachi Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu BIOSTRATEG, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAPPolska.Partnerami Konferencji byli:Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Białostocki Oddział Totalizatora Sportowego – LOTTO.Konferencja została objęta patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Jacka Łukaszewicza. Komitet organizacyjny pracował w składzie: Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw. UP Lublin, Członkowie:mgr Dorota Łapiak, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Maria Studzińska, dr Marta Demkowska-Kutrzepa, dr Monika Roczeń-Karczmarz, dr Klaudiusz Szczepaniak, dr Maciej Grzybek, mgr Dagmara Stasiek, dr Wiktor Bojar, mgr Paulina Dudko, dr Michał Krzysiak, dr Tomasz Skrzypek ...
[full text in Polish]

Golke A. et al.

Equine herpesvirus type 1 (EHV-1) is one of the most important viral pathogens of horses worldwide (2). It may cause respiratory disease, sporadic or epizootic abortions, or, recently more often, neurological disease known as equine herpesvirus myeloencephalopathy (EHM), which may be life-threatening and results in significant economic losses to the equine industry ...
[full text in English...]

Degórska B. et.al.

Comparison of usefulness of different diagnostic...

Slipped capital femoral epiphysis (SCFE) has been described in human medicine as a condition of predominantly teenage males, with obesity being a contributing factor (11, 22). The disease develops mainly bilaterally and is of an atraumatic origin (14). Slipped capital femoral epiphysis has also been described in mainly young (4.5-24 months), neutered male cats (16, 18, 21). Some studies have shown that SCFE occurs predominantly in Siamese cats, but until now a breed predisposition has not been confirmed (18). Untreated, SCFE leads to hypertrophic pseudoarthrosis or degenerative joint disease in humans...
[full text in English...]

Anusz K. et.al.

Ante-mortem and post-mortem tuberculosis diagnostics ...

The acclimatisation enclosure in Bukowiec is situated in the Lutowiska commune, in the territory of the Bieszczady National Park. It was founded for the European bison from the “Upper San” herd, which inhabits mainly the territory of the Bieszczady National Park and the Stuposiany Forest Inspectorate. The enclosure was established to reduce the risk of poaching by catching some European bison from this herd and equipping them with satellite telemetry collars for constant herd monitoring. In 2008, the Bieszczady National Park submitted a grant application to finance the construction of a catching pen and the purchase of necessary equipment. The application was approved by the Voivodeship Nature Conservator in Rzeszów and the Coordinator of the European Bison Conservation Programme... [full text in English...]

Parzeniecka-Jaworska M. et al.

Prevalence of heart disease in a population of domestic cats ...

Cats can be affected by acquired heart disease or, less frequently, congenital heart defects. It is estimated that congenital malformations account for about 5% of heart problems in this species (9, 16). Congenital heart defects in cats include ventricular septal defect (VSD), patent ductus arteriosus (PDA), subaortic stenosis (SAS), tetralogy of Fallot (a combination of pulmonary artery stenosis, intraventricular septal defect, right ventricular hypertrophy and an overriding aorta), dysplasia of the mitral or tricuspid valve, and diaphragmatic pericardial hernia. No breed predisposition has been reported for these defects (1, 8, 13, 15). Acquired diseases are much more common in cats. Among them, we can distinguish cardiomyopathies, which are myocardial diseases affecting the myocardial tissue. Most cardiomyopathies in cats are primary and idiopathic ...
[full text in English...]

Garncarz M. et al.

Congenital heart defects in dogs: A retrospective study ...

The prevalence of congenital heart defects (CHD) varies depending on breed popularity in different parts of the world (11, 13, 21). It is essential to recognize the presence of heart defects in order to decide on the best possible treatment plan for each patient, to assess prognosis, and, in the case of purebred animals, to exclude affected animals from breeding programs. The most common CHD in canine patients include aortic stenosis (AS), pulmonic stenosis (PS), patent ductus arteriosus (PDA), ventricular septal defects (VSD), mitral valve dysplasia (MD), tricuspid valve dysplasia (TD), and tetralogy of Fallot (TF) (1, 11, 13, 14, 21), with the first three usually predominating (3, 18). The order of prevalence of these defects is related to the dog breed population in a particular geographical region. Publications in Poland have described single cases of CHD (6, 7), prevalence of aortic
stenosis ... [full text in English...]

Lipiński W. et al.

Wide band-gap oxide nanoparticles as potential ...

Over the years, nanoparticles (NPs) have found numerous applications in various industries thanks to their unique properties (8). In the field of biomedicine, one of the most researched applications are drug delivery systems (DDS) (7, 8). Many NPs exhibit properties advantageous for DDS, such as the ease of modification, low toxicity, ability to penetrate physiological barriers, favourable biodistribution, biocompatibility and biodegradability (3, 5, 9-15). Furthermore, NPs may also protect a drug from degradation and increase its biological stability, bioavailability and retention time. Various materials have been used as NPs (proteins, lipids, metals, metal oxides, nucleic acids) for DDS, each with its own advantages and unsolved problems...
[full text in English...]

Wrzesińska A. et al.

Usefulness of basic laboratory parameters for monitoring ...

General anesthesia, as a controllable and reversible process of consciousness abolition and analgesia, causes a temporary destabilization of physiological functions. The temporary inhibition of central nervous system functions, with preservation of respiratory and circulatory functions, is associated with a risk of complications, including death. The overriding element of every anesthetic protocol in companion animals is minimizing the risk of complications. Two procedural models have been developed for this purpose. The first calls for performing blood tests when clinical examinations reveal abnormalities or when additional risk factors are recognized (e.g. age). The second model calls for similar blood tests irrespective of the patient’s clinical state or presence of additional risk factors in order to diagnose disease at a subclinical stage ... [full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się podstawy wiedzy sięgające biomechaniki i anatomii funkcjonalnej układu ruchu psów z opisami zaburzeń, takimi jak ból, dysfunkcje mięśni i nerwów.Część druga dotyczy diagnozowania, z ukazaniem planu badania, metod stosowanych przez autorkę, a także arkuszy badania ułatwiających postawienie rozpoznania. Część trzecia ukazuje formy fizjoterapii z opisem ich wskazań i przeciwwskazań oraz przedstawia i analizuje wybrane przypadki kliniczne ...
[full text in Polish]

Kresken J.G. et al.

Praxis der Kardiologie Hund und Katze

kardiologia Kardiologia psów i kotów w języku niemieckim. Ten tom wydany w serii praktycznych poradników odzwierciedla w istocie autentyczne podejście, jakie krok po kroku realizowane jest w pracy klinicznej z psami i kotami. Książka wydana po raz pierwszy, przygotowana została przez trzech lekarzy-praktyków, pod kierunkiem doktora Kreskena z Kliniki Kaiserberg koło Duisburga, jednej największych klinik dla małych zwierząt w Niemczech. Celem autorów było bezpieczne doprowadzenie czytelników drogą postępowania klinicznego do prawidłowej diagnozy i doboru właściwej terapii u pacjentów kardiologicznych. Materiał zamknięty został w sześciu rozdziałach. W pierwszym krótko przypomniano fizjologię serca i mechanizmy prowadzące do jego czynnościowej niewydolności. W drugim identyfikowano pacjentów kardiologicznych i ukazano najbardziej aktualne klasyfikacje. Część trzecia jest diagnostyczna i omówione w niej zostały wszystkie znane dziś procedury badania serca i naczyń z wyraźnie mocnymi akcentami dotyczącymi obrazowania radiologicznego i echokardiograficznego. W części czwartej opisano znane dziś wrodzone i nabyte choroby serca psów i kotów, od etiologii, patogenezy po szczegóły diagnostyczne, prognostyczne i dotyczące terapii. W części piątej dokonano przeglądu grup leków stosowanych w terapiach kardiologicznych z podaniem dla każdego związku wskazań, przeciwwskazań, szczegółowego dawkowania u psów i kotów, a także własnych uwag wynikających z obserwacji klinicznych. W części szóstej opracowanej w postaci tabel, podano echokardiograficzne wartości referencyjne dla 18 ras psów najbardziej predysponowanych do występowania chorób serca, a także dla dorosłych kotów. Przekazywaną wiedzę mocno wspierają rysunki, schematy i, co jest najistotniejsze dla praktyków, duża ilość bardzo dobrych jakościowo radiogramów i zdjęć z badań echokardiograficznych, w tym dopplerowskich ...
[full text in Polish]