HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2015 71 (11) 657-728

deodent2canifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,218; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Jenot. Odmiany mutacyjne

jenot Jenot biały ma okrywę włosową śnieżnobiałą, dotyczy to zarówno włosów przewodnich, jak i puchowych. Na tle białej okrywy widoczne są czarne oczy i nos, co oznacza, że nie jest to odmiana biała albinotyczna. Pierwsze takie mutacje pojawiły się w Niemczech i Finlandii w latach 70. ubiegłego wieku. Biały kolor umaszczenia uznawany jest za cechę dominującą w stosunku do umaszczenia standardowego. Kojarzenie jenotów białych ze standardowymi daje po 50% osobników białych i standardowych, co świadczy o heterozygotycznym genotypie tych zwierząt.
Jenot czarny ma okrywę włosową na grzbiecie prawie czarną, znacznie ciemniejszą niż wcześniej znane odmiany. Mutacja ta pojawiła się po raz pierwszy w Niemczech w 1978 roku.
Jenot plamisty (łaciaty) jest znacznie jaśniejszy niż standardowy, z plamami różnej wielkości rozłożonymi po całym ciele. Wielkość jasnych łat jest bardzo zróżnicowana, czasami mogą obejmować prawie cały tułów z wyłączeniem głowy, która jest zawsze umaszczona jak u jenota standardowego. Odmiana ta pojawiła się w latach 1977-1978, równocześnie w kilku fermach w Finlandii.
W roku 2009 na aukcji w Helsinkach pojawiły się dwie nowe odmiany jenotów hazel finnraccoon (jasny z brązowo-czarnym pasem grzbietowym) i arctic finnraccoon (ogólnie biały z jasnobrązowym pasem na grzbiecie).
[full text in Polish]

Skowronska A. et al.

Secretion of progesterone, estradiol-17β and androstenedione...

Steroid hormones are key regulators of processes that occur within the female reproductive system during the estrous cycle and pregnancy. So far, studies concerning the pig uterus as a steroidogenic organ were performed on separated endometrial and myometrial tissue slices. The aim of our study was to determine the level of the following steroid hormones secretions: progesterone (P4), estradiol (E2 ), and androstenedione (A4) in porcine (not separated) uterine explants at days 10-12 (the mid-luteal phase) and days 14-16 of the estrous cycle (the stage of luteolysis), as well as to investigate whether secretion of P4, E2 and A4 is regulated by steroids, oxytocin (OT), arachidonic acid (AA, the substrate for the synthesis of prostaglandins), forskolin (FSK, an activator of adenylate cyclase) and cAMP (cyclic adenosine monophosphate, second messenger). This study showed diverse primary secretion of P4 and E2 in the pig uterus during the luteal phase and luteolysis ...
[full text in English...]

Balıkcı E. et al.

Some biochemical parameters and oxidative stress ...

Paratuberculosis is a chronic infectious enteric disease that affects domestic and wild ruminants. It is an economically important disease seen primarily in cattle, sheep, and goats and is caused by Mycobacterium avium subsp. paratuberculosis (26, 30). Paratuberculosis in small ruminants is widely distributed (14). Diarrhea, the cardinal sign of paratuberculosis in cattle, is an uncommon clinical sign in sheep. Tracing paratuberculosis suspected sheep in a flock is difficult because of the absence of a noTab. clinical sign such as profuse diarrhoea. Non-specific symptoms of clinical diseased sheep are progressive weight loss (24) and decreased serum concentrations of calcium (Ca), total protein and albumin (12). The diagnosis of paratuberculosis ...
[full text in English...]

Sobiech P. et al.

Effect of parenteral supplementation of selenium...

The transition period between 3 weeks prepartum to 3 weeks postpartum is the most sensitive period during the reproductive cycle of dairy cows. The most commonly noted perinatal disorders in dairy cows include clinical mastitis (16.5% of animals), hoof infections (14.0%), placenta retention (7.8%), recumbency (4.9%), uterine infections (4.6%) and left displacement of the abomasum (3.5%) (34). Clinical ketosis affects 7-15% of animals, depending on the type of herd and the applied diagnostic method. Subclinical ketosis is reported in 15-43% cows. Most animals (more than 50%) are affected by more than one disorder (27), and fatty liver disease also poses a significant problem in the perinatal period....
[full text in English...]

Czyrek A. et al.

Effect of a mixture of ethyl esters of polyunsaturated ...

Obesity is becoming an increasingly common problem in animals, which leads to heart diseases, type-2 diabetes, cancer, and other age-related chronic diseases. The underlying cause of obesity is a long- -lasting imbalance between energy input and energy output, resulting in the accumulation of body lipids. This phenomenon may have a variety of genetic, physiological, epigenetic, or environmental causes (23). Naturally and spontaneously occurring obesity may be caused by genetic problems, or it may be related to aging or to the interaction of a gene with another gene or with the environment. The most well-known form is dietary/nutritional obesity. The root cause of this kind of obesity is a high-fat diet and high-fat/high- -density tasting foods. Another cause is feeding at an excessive speed. Rarest factors influencing obesity are neuroendocrine disorders...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

ex funebri charta

Sopińska A.

Prof. dr hab. Maria Prost (1921-2014) - wspomnienie

cygan Profesor Maria Salomea Prost urodziła się 27 stycznia 1921r. w Drohobyczu, woj. lwowskie. Lata szkolne przebiegały w różnych częściach Polski, gdyż rodzina wielokrotnie zmieniała miejsce zamieszkania ze względu na zawód ojca – inżyniera kolejnictwa. Maturę uzyskała w 1939 r. w Bydgoszczy...
[full text in Polish]

problems of science and profession

Madej J.A.

Śmierć komórek (organizmu) i koncepcje ich nieśmiertelności

Definicja pojęcia śmierci komórek (necrosis), a tak- że śmierci całego organizmu (mors, gr. thanatos) jest bardzo skomplikowana i nie do końca poznana. Śmierć części ciała może zachodzić poza organizmem, np. w wyniku chirurgicznego usunięcia jego fragmentu, często stanowiąc materiał do badań histopatologicznych, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że wszystkie komórki utrwalone i badane w mikroskopie są martwe, co jednak nie oznacza, że są martwiczo zmienione ...
[full text in Polish]

Mroczkowski S., Frieske A.

Nowelizacja prawa o ochronie zwierząt doświadczalnych

Dnia 26 lutego 2015 r. została ogłoszona ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych (4), która zastąpiła ustawę z dnia 21 stycznia 2005 r. o doświadczeniach na zwierzętach (7), wprowadzając wyższe standardy ochrony i bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące zwierząt doświadczalnych i ich dobrostanu w stosunku do dotychczas obowiązujących regulacji. Ustawa wdraża do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/63/UE z dnia 22 września 2010 r...

[full text in Polish]