HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2016 72 (5) 273-336

bioarthrexcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,218; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Lisy. Biologia gatunku

lisyWszystkie gatunki lisów należą do zwierząt monoestrycznych i sezonowo rozmna- żających się, tak więc do kopulacji, zapłodnienia i ciąży może dojść tylko raz w roku, w określonej porze (aktywność płciowa jest ściśle skorelowana z fotoperiodem, tj. długością dnia świetlnego). W tym czasie w układzie rozrodczym samic oraz samców występują cykliczne zmiany fizjologiczne. W rocznym cyklu płciowym wyróżnia się cztery podstawowe fazy: ...
[full text in Polish]

Mieszkowska M. et al.

Magnetic resonance imaging provides a detailed ...

The navicular syndrome is one of the most frequently reported disorders of the podotrochlear apparatus in horses. This chronic forelimb lameness is alleviated by analgesia of the palmar digital nerves. Pathological changes affect the flexor surface of the navicular bone and the accompanying structures, including the deep digital flexor tenor, its attachment to the distal phalanx, navicular bursa, distal sesamoid impar ligament and collateral sesamoid ligament (Fig. 1). The navicular syndrome is reported mainly in older animals with a history of athletic performance, including sport horses and race horses, but it may also affect younger horses. Research has demonstrated that horses may be genetically ...
[full text in English...]

Łojszczyk-Szczepaniak A. et al.

First case of intestinal leiomyosarcoma in a bearded...

Leiomyosarcoma (LMS) is one of the most common sarcomas of the gastrointestinal (GI) tract (8). This type of tumour originates from the muscularis propria of the intestinal wall. It is characterised by slow growth and local invasion. Metastases, ranging from 16% to 37.5%, are most frequently found in the jejunal lymph nodes, liver and peritoneum (2, 8). It constitutes from 10% to 30% of reported intestinal tumours in dogs. LMS is reported less often in other species of animals (2, 8). In the veterinary literature, there are only three reports of LMS in reptiles. Two of them concern this type of neoplasia in the gastrointestinal (GI) tract of snakes. The first report describes LMS of the small n...
[full text in English...]

Demirel M. A., Ergin I.

Unilateral typical serous borderline ovarian tumor ...

Ovarian tumors are uncommon in dogs and constitute 0.5% to 1.2% of all canine tumors (3). The incidence is influenced by the number of bitches neutered at an early age. According to The World Health Organization (WHO) classification, canine primary ovarian tumors are classified as surface epithelial tumors, sex cord-stromal tumors, germ cell tumors, and mesenchymal tumors (2). Epithelial tumors are the most frequently reported ovarian neoplasms in dogs (3). Canine epithelial tumors make up about 40-50% of all ovarian growths and characteristically originate from structures under the ovarian epithelial surface, a single layer of flat to cuboidal mesothelial cells that cover the ovary. This is characteristic only in the bitch (3, 16). In humans, primary ovarian tumors have been classified as coelomic surface epithelial tumors, germ cell tumors, and mesenchymal tumors (the stroma and the sex cord), according to the WHO. Tumors of surface epithelial origin constitute about two thirds of all ovarian neoplasms (6). Borderline tumors make up approximately 10-20% of all epithelial ovarian tumors (1). Borderline tumors can be of the serous or mucinous character. Serous borderline tumors with low malignancy are generally asymptomatic. These tumors are large multilocular cystic tumors, and the cyst wall contains ...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Pulfer W.

Mykotherapie für Tiere

mykotherapie Medycyna, szczególnie Tradycyjna Medycyna Chińska – TMC – od lat docenia grzyby lecznicze. Badania naukowe Zachodu prowadzone w wielu krajach potwierdzają ich lecznicze działania, głównie przeciwnowotworowe. Grzyby zawierają rozmaite związki aktywne, a także są źródłem makro-, mikroelementów i witamin. Obecnie u ludzi terapie grzybami są stosowane istanowią uzupełnienie terapii konwencjonalnych głównie w celu wspierania systemu immunologicznego, a także działań antybakteryjnych, antywirusowych i ochraniających narządy wewnętrzne. Dlaczego zatem nie zastosować u zwierząt związków, które wykazują działanie u ludzi? Być może, po raz pierwszy, wykorzystanie takich obserwacji przyniesie korzyści zwierzętom? Z takiego założenia wychodzi autorka debiutanckiej książki wydanej w języku niemieckim, przez wydawnictwo Sonntag, Wanda May Pulfer z Zurichu. Jest terapeutką TMC, przewodniczącą Szwajcarskiego Towarzystwa Grzybów Leczniczych i pionierskim konsultantem w zakresie dietetyki i terapeutycznego stosowania grzybów witalnych u małych i dużych zwierząt. Książka prezentuje wiedzę dotychczas w weterynarii nie przedstawianą. Materiał podzielony został na trzy części: podstawy teoretyczne i naukowe, charakterystykę grzybów oraz ich praktyczne zastosowanie. Część pierwsza wyjaśnia znaczenie terapii grzybami oraz sposoby uzyskiwania preparatów. Część druga przedstawia informacje o 14 najbardziej znanych w mykoterapii grzybach...
[full text in Polish]