HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2017 73 (11) 679-744

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

conferences

Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia- nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne

W dniach 26-29 września 2017 r. w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu odbyła się I konferencja naukowo-szkoleniowa pt.: „Parazytozy zwierząt - aktualne zagrożenia- nowe rozwiązania terapeutycznie i profilaktyczne”. Organizatorami konferencji byli:Zakład Parazytologii i Chorób Inwazyjnych, Instytutu Biologicznych Podstaw Chorób Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Instytut Hodowli Zwierząt i Ochrony Bioróżnorodności Wydziału Biologii, Nauk o Zwierzętachi Biogospodarki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie w ramach programu BIOSTRATEG, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Lublinie, Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział w Białymstoku, Polska Rada Konsultacyjna ds. Parazytoz Zwierząt Towarzyszących – ESCCAPPolska.Partnerami Konferencji byli:Polskie Towarzystwo Parazytologiczne, Białostocki Oddział Totalizatora Sportowego – LOTTO.Konferencja została objęta patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie prof. dr. hab. Zygmunta Litwińczuka, marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego oraz prezesa Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej, lek. wet. Jacka Łukaszewicza. Komitet organizacyjny pracował w składzie: Przewodniczący: dr hab. Krzysztof Tomczuk, prof. nadzw. UP Lublin, Członkowie:mgr Dorota Łapiak, dr hab. Andrzej Junkuszew, dr Maria Studzińska, dr Marta Demkowska-Kutrzepa, dr Monika Roczeń-Karczmarz, dr Klaudiusz Szczepaniak, dr Maciej Grzybek, mgr Dagmara Stasiek, dr Wiktor Bojar, mgr Paulina Dudko, dr Michał Krzysiak, dr Tomasz Skrzypek ...
[full text in Polish]

Raś-Noryńska M. et.al.

Parasite control practices in Polish horse farms

Gastrointestinal parasitic infections periodically affect the majority of grazing horses. The number of horses in Poland is estimated at 300,000 (http://cbdk. pl/liczba-koniowatych-2013). Most horses receiving veterinary care are periodically dewormed and the veterinarians are the only source of anthelmintics. In Poland, endoparasite control strategies generally involve regular, routine administration of anthelmintics before and after the pasture period, which in the country’s climatic conditions usually lasts from May to September. This practice is justified in the life cycle of most nematodes, and it maintains parasite populations at a relatively low level. The prophylactic use of anthelmintics without a parasitological diagnosis before treatment is garnering increasing controversy due to growing levels of drug resistance (5, 14, 32, 36). The factors that contribute to anthelmintic resistance include high frequency of treatments, overuse of drugs belonging to the same chemical group, underdosing, absence of weight monitoring, and “prophylactic” mass treatments (12, 13, 20, 26, 27, 31, 32, 35). Benzimidazole (BZ) resistance in cyathostomin populations is now highly prevalent and reported worldwide (2, 8, 16, 22, 23). In Poland, benzimidazole resistance in cyathostomins was confirmed by Balicka-Ramisz and Ramisz (1), and Gawor and Kita (10). Resistance to tetrahydropyrimidines (THP) and pyrantel (PYR) was reported in the USA and Europe (4, 17, 25, 33). The reports documenting the reduced efficiency of ivermectin (IVM) against horse nematodes have been published in both Europe and in the USA (3, 6, 11, 30, 32, 33). In last years there were also reports suggesting reduced efficacy of moxidectin in the USA and the UK...
[full text in English...]

Kulikowski M. et.al.

Histopathological changes in the stomach wall ...

The European grayling Thymallus thymallus (Linnaeus, 1785) is a fish in the Salmonidae family, the Thymallinae subfamily. It occurs in Europe, mainly in fast-flowing mountainous rivers in water with a high content of oxygen. It grows up to 60 cm in length and 6.7 kg in weight. In Poland, graylings occur mostly naturally and are of economic importance due to fishing tourism. The nematode Cystidicoloides ephemeridarum has been described under two names: C. ephemeridarum (Linstow, 1872), e.g. (3, 8, 14), and the synonym Cystidicoloides tenuissima (Zeder, 1800), e.g. (1, 2, 15, 16). Among nematodes observed in the grayling, these two species have never been noted together. Accordingly, it can be assumed that the grayling parasites described as C. tenuissima belong to the same species as the ones found by us in the fish stomachs examined. Barskaya and Novokhatskaya (2), and Dorovskikh (5) consider the European grayling to be the most important definitive host of C. ephemeridarum, whilst Moravec (15) concluded that, on the contrary, the grayling is not the main definitive host of this nematode. There are relatively few reported cases of histopathological lesions of the stomach wall of fish (4, 13). The nematode C. ephemeridarum is a common parasite, particularly of salmonids in the Holarctic. Both larvae stage and adults are present in the stomach and sometimes occur in large quantities. C. ephemeridarum was recorded in the grayling stomachs... [full text in English...]

Studzińska M.B. et al.

Aelurostrongylus abstrusus - the cause of respiratory disease

Cats which spend some time outdoors are exposed to various infections. It should be stressed that the parasites which are often overlooked during diagnosis may cause pulmonary and cardiovascular disorders. A wrong diagnosis or delayed treatment may lead to the death of the host. Aelurostrongylus abstrusus (Nematoda, Strongylida) is a nematode which lives in the bronchi and alveoli (1, 7, 9). Females are 10 mm to 14 mm long and males 6 mm to 7 mm (11). Larvae L1 reach the length of 360 to 390 µm and have characteristically notched and S-shaped tips at the posterior (1, 26). Cats and felines are the definitive hosts, whereas a variety of slug and snail species (for example Agriolimax sp., Helicella sp., Helix sp., Lavantina sp., Limax sp., Retinella sp., Theba sp.) are intermediate hosts. Paratenic hosts such as small mammals, rodents, birds, lizards and frogs play an important role in the spread of invasion (1). Cats may become infected by eating the intermediate or the paratenic hosts containing L3 larvae (1). These larvae penetrate the lining of the oesophagus, stomach and upper intestine and migrate to the lungs. ...
[full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się podstawy wiedzy sięgające biomechaniki i anatomii funkcjonalnej układu ruchu psów z opisami zaburzeń, takimi jak ból, dysfunkcje mięśni i nerwów.Część druga dotyczy diagnozowania, z ukazaniem planu badania, metod stosowanych przez autorkę, a także arkuszy badania ułatwiających postawienie rozpoznania. Część trzecia ukazuje formy fizjoterapii z opisem ich wskazań i przeciwwskazań oraz przedstawia i analizuje wybrane przypadki kliniczne ...
[full text in Polish]

Kresken J.G. et al.

Praxis der Kardiologie Hund und Katze

kardiologia Kardiologia psów i kotów w języku niemieckim. Ten tom wydany w serii praktycznych poradników odzwierciedla w istocie autentyczne podejście, jakie krok po kroku realizowane jest w pracy klinicznej z psami i kotami. Książka wydana po raz pierwszy, przygotowana została przez trzech lekarzy-praktyków, pod kierunkiem doktora Kreskena z Kliniki Kaiserberg koło Duisburga, jednej największych klinik dla małych zwierząt w Niemczech. Celem autorów było bezpieczne doprowadzenie czytelników drogą postępowania klinicznego do prawidłowej diagnozy i doboru właściwej terapii u pacjentów kardiologicznych ...

[full text in Polish]