HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2014 70 (7) 385-448

deodentcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,203; MNiSW 15pkt

history

Nowakowska-Zamachowska M., Gryglewski R.

Julian Ignacy Nowak
- między medycyną a polityką

szynszylastandardJulian Ignacy Nowak, lekarz, społecznik, polityk, miłośnik sztuki, zyskał sobie poczesne miejsce na kartach historii. Kreśląc portret uczonego, korzystaliśmy zarówno z biogramów i opracowań dorobku jemu poświęconych, jak i treści prac, których był autorem lub współautorem. W poniższym artykule zawarliśmy najistotniejsze, naszym zdaniem, dokonania naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, jakie były udziałem profesora Juliana Nowaka. Julian Ignacy Nowak urodził się 10 marca 1865 r. w Okocimiu, w rodzinie chłopskiej. Od najmłodszych latach interesował go świat przyrody. Początkowe nauki pobierał pod okiem matki, Teodozji z domu Siewakowskiej, która zadbała o właściwą edukację syna. Rodzice zdecydowali o przyszłości Juliana, wysyłając go do gimnazjum w Bochni, a w 1885 r. przenosząc go do Krakowa, do Gimnazjum św. Jacka. Tu w rok później złożył egzamin maturalny i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ. Jeszcze w trakcie ich trwania szczególną uwagę poświęcał mikrobiologii i patologii, które miały odegrać tak istotną rolę w kształtowaniu jego warsztatu naukowego. W 1892 r. ukończył studia, a w rok później otrzymał tytuł doktora wszech nauk lekarskich. Związał wówczas swoje losy z Zakładem Anatomii Patologicznej UJ, kierowanym przez jednego z najwybitniejszych uczonych tamtej doby, Tadeusza Browicza (5, 24, 25). Uzyskawszy etat asystencki, w zgodzie z częstą wówczas praktyką, udał się na zagraniczne studia uzupełniające, wizytując szereg wiodących ośrodków badawczych. ...
[full text in Polish]

70leciewydzialu

Jozefová J., Ayling R.D., Zendulková D.

Report on investigations into the Mycoplasma species present in some clinically sick cattle in the Czech Republic

Mycoplasma species, from the bacterial class Mollicutes, are the smallest free-living prokaryotes capable of self-replication. Their main characteristics are a permanent lack of the cell wall, a low G+C content, and a small genome size (5). They are fastidious and therefore difficult to culture in vitro; they generally form centred colonies on a solid growth medium. As a possible consequence of their limited biosynthetic capacity, mycoplasmas usually form a very close association with host cells to receive the growth and nutritional factors essential for their survival. Mycoplasmas typically colonize mucosal surfaces (25). They are pathogens, opportunistic pathogens or commensals of many host species, including man, and occur world-wide. It is a little known fact that mycoplasmas cause some of the most severe and economically most important diseases of cattle (19). Among the Mycoplasma species that have been isolated from cattle, M. mycoides subsp. mycoides small colony type (MmmSC) is recognised as the most significant, as it causes contagious bovine pleuropneumonia. It is listed by the Office International des Epizooties and previously was the only bacterial disease included in their list A category of economically important diseases ...
[full text in English...]

Antosik P. , Kempisty B., Piotrowska H., Bukowska D., Ciesiolka S., Jeseta M., Jopek K., Rybska M, Piesci-kowska I., Maryniak H., Brüssow KP., Nowicki M., Zabel M

Expression of integrin beta 2 (ITGB2) and zona pellucida glycoproteins (ZP3, ZP3α) in porcine oocytes with different G6PDH activities

The fertilization potential of mammalian oocytes is one of the factors that determine the further developmental competence of female gametes. After successful maturation in vivo or in vitro and reaching the MII stage, oocytes can be successfully fertilized by a single sperma-tozoon (3, 32). However, in many mammalian species, including pigs, polyspermic fertilization becomes the main problem of in vitro fertilization (IVF) and in vitro embryo production (IVP) (30). The activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PDH) is evaluated by the Brilliant Cresyl Blue (BCB) test. In growing oocytes, the level of synthesized enzyme (G6PDH) is higher, but in oocytes that have completed their growth phase the enzyme is inac-tivated (25,27). Fertilization is a complex process that includes the species-specific recogni-tion, interaction, and fusion of male and female gametes. It is accepted that all of these steps are regulated at the molecular level by a proper or abnormal expression of gamete interaction-dependent molecules, which include proteins of both oocytes and the surrounding somatic cumulus cells ....
[full text in English...]

J. Matras, E. Kowalczuk-Vasilev, R. Klebaniuk, E.R. Grela

Influence of flaxseed of two varieties, differing in fatty acid profile, in dairy cow transition diets on selected blood indices and reproduction

At the start of lactation of high yielding dairy cows, a negative energy balance due to the low feed intake is noted in their organism. The insufficient coverage of the glucose requirements by the diet carbohydrates leads to the mobilization of adipose fat with the result that the values of some blood indices may change (6). To compensate for energy deficit, characteristic of early lactation, various feeding strategies have been used, for example, increasing the share of grains (high percentage of starch escaping ruminal fermentation) and applying glucogenic or fat preparations (14, 16, 19). Fat supplements, which improve energy balance, may influence the milk yield and reproductive indices, as well as modify blood and milk composition. When plant or fish oils are included in the diet, the level of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), regarded as essential in diets for monogastric animals, may increase in blood plasma (3). Although most of PUFAs can become biohydrogenated in the rumen, these fatty acids are also important for ruminants, and therefore it may be useful to monitor PUFA levels in their blood plasma (15, 21). A very good source of fat for ruminants are oilseeds – sunflower, soybean, and flax. They differ, however, in their fatty acid profiles...
[full text in English...]

Łuszczewska-Sierakowska I., Wawrzyniak-Gacek A., Krawczyk-Marć I., Jarosz Ł., Grądzki Z., Tatara M.R.

Morphological and histological analysis of the hippocampal formation in the American mink

The hippocampus is very sensitive to environmental factors influencing its development and functions. It is a highly plastic structure developing mainly during the postnatal period of life. The hippocampus in animals develops rapidly within the last trimester of pregnancy and the first few weeks or months of postnatal life, with species-related differences (13). Neural structures included in the limbic system are mainly located in the telencephalon, particularly in its ventral part, i.e. in the rhinencephalon. Some structures of the diencephalon are also currently thought to belong to the limbic system (9, 10, 14). Recent studies indicate that a structure of interest to neuroanatomists, physiologists, and histologists is the hippocampal formation (formatio hippocampi), defined by MacLean as ‘the heart of the limbic system’ (4, 14). The classical characterization and divisions of this region were modified by Blackstad (1, 4). Research carried out on the American mink (Neovison vison) was based on the division of the hippocampus into 3 basic areas: the subiculum, the regio superior, and the regio inerior (7, 16). According to many histological studies the hippocampal formation consists of the subiculum, the hippocampus proper, and the dentate gyrus with a system of nerve fibres and the entorhinal cortex. The trisynaptic circuit, which is the main hippocampal information-processing unit, connects the dentate gyrus, CA3, CA1, and entorhinal cortex (13). All these structures are classified as the same type of cortex – archicortex ...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Kuczaj M., Preś J.

Wybrane elementy żywienia a problemy zdrowotne krów mlecznych

pres_recenzja Żywienie zwierząt gospodarskich w czasach intensyfikacji produkcji to umiejętność łączenia nauki z praktyką. Dotyczy to, w dużej części, połączenia żywienia bydła mlecznego z wymaganą wysoką jakością mleka i zdrowiem zwierząt. Dlatego dzisiejsze realia sprawiają, że hodowcy, lekarze i żywieniowcy bazować winni, możliwie najpełniej, na osiągnięciach najnowszej wiedzy. Książka, wydana przez wydawnictwo MedPharm, autorstwa zespołu ekspertów z zakresu żywienia, hodowli i chorób bydła – naukowców i praktyków Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu odpowiada na takie zapotrzebowanie i omawia wiele ważnych i praktycznych zagadnień związanych z żywieniem krów mlecznych. Prezentowana wersja jest drugą częścią i kontynuacją książki, wydanej w 2010 r. jako zestaw wiedzy o wybranych fizjologicznych i patologicznych aspektach żywienia krów mlecznych...
[full text in Polish]

Baumgartner W.

Klinische Propadeutik der Haus- und Heimtiere

diagnostykakliniczna Książka o badaniu zwierząt. A dokładniej podręcznik do nauki diagnostyki klinicznej zwierząt gospodarskich i towarzyszących. Przygotowana w języku niemieckim przez naukowców i nauczycieli Wydzia-łu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu jest kontynuacją wznawianej regularnie, co 3 – 4 lata, pozycji zapoczątkowanej w roku 1975 przez profesorów Jakscha i Glawischniga. Aktualnie to już ósme wydanie, zaktualizowane o nowe gatunki zwierząt towarzyszących, przygotowane pod redakcją profesora Waltera Baumgartnera – cenionego w świecie specjalisty chorób przeżuwaczy, propagatora wiedzy, autora wielu pod-ręczników, znanego w Polsce od lat wykładowcy i współpracownika, w roku 2010 uhonorowanego tytułem doktora honoris causa Wydziału Medycyny Weterynaryjnej we Wrocławiu...
[full text in Polish]

Gibasiewicz W.

Odnalezione głosy

odnalezioneglosy Do rąk Czytelników trafiła kolejna książka Włodzimierza Gibasiewicza, znanego już na rynku wydaw-niczym autora, tak ważnych i potrzebnych publikacji z zakresu historii medycyny weterynaryjnej. Praca Odna-lezione głosy. Zadziwiające losy lekarzy zwierząt (Warszawa 2013) stanowi kontynuację zainteresowań i po-szukiwań badawczych Włodzimierza Gibasiewicza, który od lat prowadzi je fachowo, rzetelnie i z dużą sku-tecznością, o czym świadczy bibliografia zarejestrowana w katalogach pod nazwiskiem autora. A zatem zadziwiające są nie tylko losy lekarzy zwierząt, ale również pasja i wytrwałość tego niestrudzonego badacza. Włodzimierz Gibasiewicz jest autorem ponad 130 artykułów naukowych i popularnonaukowych, pod-ręcznika dla lekarzy weterynarii Choroby królików (PWN, 1989) oraz książek: Psy znanych i lubianych (1992) ...
[full text in Polish]