HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2014 70 (12) 713-792

biowarcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,196; MNiSW 15pkt

Bajda M. et. al.

Effect of amphotericin B on the biochemical ...

Amphotericin B (AmB), a macro-cyclic natural antibiotic produced by Streptomyces nodosus, has been used for more than 50 years. Despite its toxicity, AmB has been commonly used to treat fungal infections, e.g. visceral Leishmaniasis...
[full text in English]

Madras-Majewska B. et. al.

Influence of different oxygen and nitrogen ...

Bee anesthesia has long been widely used in scientific research and for practical purposes. Bee anesthesia is usually induced with carbon dioxide. It is required for such procedures...
[full text in English]

Olszewski K. et. al.

Hygienic behaviour of colonies kept ...

The width of bee comb cells in natural Northern European dark bee nests ranged from 4.90mm to 5.10mm. At present, such cells are considered as small cells....
[full text in English]

Olszewski K. et. al.

Life span of worker honeybees reared in ...

The bee comb cell width in the nests of contemporaneously raised bees in Europe, is larger than in original natural nests. This results frm the invention of the comb foundation and introduction ...
[full text in English]

Madras-Majewska B. et al.

Impact of the bioaccumulation of selected toxic elements...

Human activity has multiple effects on the natural environment, However, they are not always positive. One of the consequences of detrimental human activity is contamination of the environment caused by physical, chemical and biological factors. Chemical hazards are by far the largest group of dangers... [full text in English...]

Rzepecka-Stojko A. et al.

Effect of storage conditions on antioxidant activity of bee...

Bee pollen (grains of plant pollen collected by bees), also known as bee pollen pellets or pollen loads, is a natural product well recognized in apitherapy. It consists of bee-collected pollen grains, as well as honey, nectar and bee salivary gland secretions. Bees collect pollen to transform it into propolis, which is their main source of protein...[full text in English...]

Zajdel B. et al.

Accompanying fauna of red mason bees ...

Nest parasites and cleptoparasites are an important factor restricting the population of mason bees, particularly in large bee aggregations [16, 22] or managed bee farms [23]. The accompanying fauna was classified depending on the nutrition type: parasites feeding on eggs, larvae, pollen or nectar, causing the death of the host ...[full text in English...]

Wilde J. et al.

Development and productivity of honeybee ...

In the spring, honeybee colonies, weakened after the winter, face a difficult task: brood rearing (2,15). Only those bees which are in good condition are able to meet the challenge. There are many factors that affect the quality of bee colonies in the spring. A major factor that determines the spring build-up of bee colonies is the availability of high quality food...[full text in English...]

Gąbka J.

Correlations between the strength, amount...

The amount of brood is usually positively correlated with colony size, the exact correlation differing in various sources (1, 17, 27). The number of brood cells in a colony is directly proportionate to the number of bees, but the number of brood cells per bee is inversely proportionate to the number of bees...[full text in English...]

Gąbka J. et al.

Effect of the uncapping of combs with winter ...

The amount of brood reared in honey bee colonies before the honey flow should be as high as possible to ensure the greatest possible number of workers during the flow. Honey production depends on the fertility of queens. The more eggs they lay, the greater the honey crops (13). In research conducted by Mattila and Otis (11) and Roman and Dawidowicz (16), most honey in the season was obtained from colonies ...[full text in English...]

Gąbka J. et al.

Effect of honey flow on acceptance of bee eggs

The age of brood used for the rearing of queens has a major impact on their quality. The egg-laying rate of queens depends on the number of ovarioles, the volume of the spermatheca, and environmental conditions. Brood used for queen rearing should be as young as possible. Queens characterized by the highest weight, number of ovarioles and the volume of the spermatheca are obtained by queen rearing from eggs ..[full text in English...]

Andrearczyk S. et al.

Influence of a probiotic on mortality, sugar...

After the withdrawal of fumagillin, there is no effective drug against Nosema disease in the European Union (EU). Therefore, intensive research is conducted in order to find new nosemacides. Two Nosema species that infest honeybees ...[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Lipiński Z.

Żywienie pszczół miodnych

taschenatlasJedną z ostatnich nowości na półkach w księgarniach jest „Żywienie pszczół miodnych” autorstwa Zbigniewa Lipińskiego. Dr hab. Zbigniew Lipiński jest cenionym specjalistą chorób owadów użytkowych, mistrzem pszczelnictwa, twórcą pierwszej kompleksowej teorii porzucania gniazd przez roje pszczół. Na swoim koncie naukowym ma wiele wartościowych publikacji oraz książek. Reklamą dla tej książki jest już sama jej okładka, która przedstawia pierzgę a na niej oryginalne zdjęcie robotnicy. W książce tej, autor i co warte podkreślenia jednocześnie jej wydawca, w siedmiu rozdziałach przedstawia zasady żywienia pszczół. We wstępie, przypomniał o długotrwałej ewolucji owadów społecznych i zmianie ich przyzwyczajeń pokarmowych z diety bogatej w białka pochodzenia zwierzęcego, w kierunku białek i tłuszczy roślinnych. Jednocześnie przypomniał w jaki sposób chemiczna struktura składników pokarmowych i zwarta w nich energia, wpływają na metabolizm pszczoły, spełnianie przez nią różnych funkcji życiowych, budowę komórek i tkanek, przewodzenie impulsów nerwowych, syntezę hormonów, feromonów, wydzielin gruczołowych, prawidłowy rozwój osobniczy, odporność na choroby itp. Wartość odżywcza pokarmów pszczelich zależy od zmiennych czynników środowiskowych. W wyniku ubożenia różnorodności pożytków pszczelich dochodzi do słabnięcia rodzin, co przekłada się na miodność i inne cechy użytkowe pszczół. Dlatego to właśnie pszczelarz powinien oszacowywać zapotrzebowanie rodziny pszczelej na składniki pokarmowe, a to rodzi konieczność ciągłego pogłębiania wiedzy na temat żywienia pszczół. I ta właśnie pozycja jest kompendium informacji na ten temat. Autor w pierwszym rozdziale opisuje makroskładniki pokarmów pszczelich: białka, węglowodany i tłuszcze; w drugim – mikroskładniki: propolis, witaminy i biopierwiastki; w trzecim – wybrane elementy budowy i fizjologii układu pokarmowego; w czwartym – głód w rodzinie pszczelej; w piątym – substytuty nektaru: miód, sacharozę, cukry inwertowane, izoglukozę; w szóstym – stosowanie białkowych suplementów diety...
[full text in Polish]