HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2017 73 (8) 449-512

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Norka europejska - obszar występowania

Norka europejska (Mustela lutreola) należy do rodzaju Mustela (łasicowate), znanego również pod nazwą Mustelidae (kunowate). Łasicowate są jedną z najliczniejszych w gatunki rodziną ssaków z rzędu drapieżnych, podrzędu psokształtnych, nadrodziny łasicokształtnych. Nazwa rodziny – łasicowate − pochodzi od łasicy – łaski (Mustela nivalis – Mustela minuta), najmniejszego przedstawiciela tej grupy ssaków. Pierwotnie obszar występowania norki europejskiej obejmował prawie całą Europę, z wyjątkiem Półwyspu Iberyskiego, Skandynawii i Wysp Brytyjskich oraz zachodnie rejony Syberii i Kazachstanu. W dwudziestym wieku norka europejska zniknęła z ponad dwudziestu krajów Europy i obecnie występuje tylko w zachodniej Francji, północnej Hiszpanii, w delcie Dunaju na terenie Rumunii i Ukrainy, oraz w niektórych nadbałtyckich krajach dawnego ZSRR. W ostatnich latach norkę europejską udało się odtworzyć na terytorium północnych Niemiec i na dwóch wyspach Estonii (Hiuma i Sarema), gdzie do zasiedlenia wykorzystano m.in. norki europejskie pochodzące z hodowli ZOO poznańskiego, które po okresie aklimatyzacji wypuszczono do Rezerwatu Biosfery Archipelagu Zachodnioestońskiego. Stąd też obecnie mówi się o istnieniu trzech populacji norek europejskich: francusko- -hiszpańskiej, estońsko-łotewskiej oraz zamieszkującej deltę Dunaju na pograniczu ukraińsko-rumuńskim ...
[full text in Polish]

conferences

Konferencja Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW

konferencja W dniu 2 czerwca 2017 r. w auli Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP Lublinie odbyła się doroczna konferencja naukowa Sekcji Higieny Żywności i Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego PTNW pt.: „Mięczaki – potencjalne źródło zagrożeń zdrowia konsumenta i nowe wyzwanie w urzędowym nadzorze nad żywnością”. Współorganizatorami tego przedsięwzięcia były Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego. Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie i II Wydział Nauk Biologicznych Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W konferencji wzięło udział 105 uczestników, w tym 89 lekarzy weterynarii, głównie pracowników Inspekcji Weterynaryjnej. Decyzją Komisji ds. Studiów Wyższych Lekarzy Weterynarii, Kształcenia Ustawicznego i Specjalizacji KRL-W zainteresowani uczestnicy konferencji otrzymali 25 punktów edukacyjnych w ramach szkolenia ustawicznego lekarzy weterynarii. Gośćmi honorowymi konferencji byli: prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Rektor UP w Lublinie, prof. dr hab. Andrzej Wernicki – Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie, lek. wet. Paweł Piotrowski – Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie oraz lek. wet. Tomasz Brzana – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublinie. Do uczestników konferencji adresy z życzeniami owocnych obrad wystosowali: prof. dr hab. Iwona Markowska-Daniel – Prezes PTNW oraz lek. wet. Jacek Łukaszewicz – Prezes KRLW. W części merytorycznej konferencji, którą prowadził przewodniczący Sekcji prof. dr hab. Krzysztof Szkucik, wygłoszono następujące referaty: – dr hab. Halina Kucharczyk (UMCS, Lublin): Morfologia, fizjologia i biologia mięczaków...
[full text in Polish]

Genccelep M. et al.

Evaluation of analgesic and sedative effects of repeated and increasing ...

General anaesthesia is not widely used in livestock, as its administration results in different additive effects, such as ruminal tympanism, regurgitation of reticuloruminal ingredients and aspiration of esophageal reflux or salivary material (23). Therefore, sedatives and tranquilising drugs play an important role in dayto-day veterinary practice (21), and a wide range of such agents are used as painkillers and myorelaxants in animals undergoing surgical procedures. They are necessary in veterinary medicine, as they assist in preventing the animal from struggling during ... [full text in English...]

Uyar A. et al.

Examination of sheep in which injection of Yeldif®induced ...

Black disease, also known as blackleg, gangrene myositis, emphysematous gangrene or clostridial myositis, causes serious economic losses and can be seen in almost every country of the world (1, 19) in cattle, sheep and other ruminants, as well as in humans (6, 11). The etiology of this disease is Clostridium chauvoei (Cl. chauvoei) (10). The incubation period of this agent is fairly low (1-3 days), and the mortality rate is almost always 100% (3, 17). As with other clostridial agents, infection occurs as a result of the introduction of bacterial spores into the body through cutaneous ...
[full text in English...]

Kuru M. et.al.

Effect of barium selenate injections on fertility of Pirlak ewes ...

Small ruminants are seasonally polyestrous, and reproductive activities are related to the prolongation or shortening of daylight. In sheep and goats, sexual cycles start in the autumn months, when daylight is shortened, and these animals do not show estrus outside the breeding season. This period is called the anestrous season in small ruminants (14). Progestagens are effectively used in the control and synchronization of estrus in sheep and goats. Negative and positive feed-back expressions of progestagens are used in estrus synchronization. Especially during the non-breeding season ... [full text in English...]

Salman M. et al.

Influence of rumen-protected choline on blood red-ox potential ...

Cows in the transition period are exposed to physiological, metabolic and nutritional changes. Both the rapid growth of the fetus and the postnatal onset of lactation substantially increase the nutritional requirements of cows. Energy, vitamin and mineral intake by dairy cows during the transition period are generally much lower than their requirements. This condition leads to a physiologically negative energy balance status of the animal (17, 19). Energy metabolism in the periparturient period is associated with elevated rates of production of reactive oxygen species ...
[full text in English...]

Toka F.N.

Existence of a weak cytotoxic CD4+ T cell population in mice...

Conventionally, CD4+ T cells are important for their role as helper T cells to both T and B cell antiviral immune functions. It is mostly believed that CD4+ T cells are a source of both Th1 and Th2 cytokines, but little attention has been paid to the possible role of CD4+ T cells in the cytotoxic function. Many reports in this regard deal with the possible role of CD4+ T cells in anti-tumor immune responses. Quezada et al. (7) showed CD4+ T cell cytotoxic function in a mouse melanoma model under lymphopenic conditions. Antigen recognition was entirely dependent ...
[full text in English...]

Juodžentis V. et al.

Influence of gonadotropin treatment after insemination on dairy cows...

The estimates of fertilization rates in dairy heifers fall within the range of 97-100%. However, in dairy cows they are more variable, falling within the range of 85-100%, not taking into account the milk yield (26). The estimate of the calving rate is the percentage of mated or AI cows that have been actually calved. The calving rate varies from 60% to 73.8% from AI cows (6, 25). Development during the embryonic period of pregnancy (until about the 42nd day of pregnancy, when the foetus can be delineated) is a complicated phenomenon involving, among other processes...
[full text in English...]

Gultekin M. et al.

Evaluation of oxidative status in dogs with anemia

The basic function of erythrocytes is tissue reoxygenation (22). Erythrocytes are a very important component of antioxidant capacity of blood as well as tissue reoxygenation. They have a strong protective system including non-enzymatic antioxidants, such as glutathione, vitamin E and ascorbate, as well as important enzymatic antioxidants, such as superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GSH-Px), and catalase (CAT) (3, 16, 27). On the other hand, erythrocytes are susceptible to oxidative damage due to both oxygen transport and oxidants, such as hydrogen peroxide ...
[full text in English...]

Noszczyk-Nowak A. et al.

Radiofrequency catheter ablation of concealed accessory pathway...

Accessory pathways (APs) are abnormal electrical conduction pathways between the atria and the ventricles that bypass the atrioventricular node. APs are typically muscular fibers that cross the fibrous rings and form an additional connection to the ventricular myocardium or conduction system (3, 14). Formation of APs is associated with incomplete embryonic development of the atrioventricular rings. APs may allow impulse conduction in either a single direction or bidirectional manner. Impulse conduction via the AV node and retrograde via an AP is described ....
[full text in English...]

Ledwoń A. et al.

Cloacal adenocarcinoma and mycobacteriosis in the White’s...

A ten-year-old female White’s tree frog (Litoria caerulea) with cloacal prolapse was submitted for clinical examination. Oedema and congestion of the cloacal mucous membrane was observed, with poorly visible nodules of approximately 0.4 cm in diameter. Moreover, lack of corneal transparency was observed (Fig. 1). The frog was kept together with three other individuals in a terrarium generously watered twice a day and equipped with one heated side wall and a bulb. The ambient temperature was 25-30°C. Daylight duration was 12 h. The frogs were fed using tweezers twice a week...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części. W pierwszej znajdują się podstawy wiedzy sięgające biomechaniki i anatomii funkcjonalnej układu ruchu psów z opisami zaburzeń, takimi jak ból, dysfunkcje mięśni i nerwów.Część druga dotyczy diagnozowania, z ukazaniem planu badania, metod stosowanych przez autorkę, a także arkuszy badania ułatwiających postawienie rozpoznania. Część trzecia ukazuje formy fizjoterapii z opisem ich wskazań i przeciwwskazań oraz przedstawia i analizuje wybrane przypadki kliniczne. W aktualnym, nowym wydaniu książki znalazły się bardziej rozbudowane elementy diagnostyczne, wprowadzono podrozdział dotyczący badania neurologicznego, dokładniej z większą liczbą zdjęć zobrazowano techniki fizjoterapeutyczne,a także więcej miejsca poświęcono zwalczaniu bólu. Książka powstała z połączenia doświadczenia i praktyki. Prowadzi Czytelników przez wiedzę teoretyczną do działania. Od pod-staw do sposobów badania klinicznego układu ruchu. A dalej uczy tworzenia indywidualnych planów leczenia i koncepcji szkole-niowych, a także manualnych technik fizjoterapeutycznych stosowanych w celu leczenia chorób tego układu.Przekazywana wiedza wsparta jest licznymi, dobrze opisanymi ilustracjami ...
[full text in Polish]

Kresken J.G. et al.

Praxis der Kardiologie Hund und Katze

kardiologia Kardiologia psów i kotów w języku niemieckim. Ten tom wydany w serii praktycznych poradników odzwierciedla w istocie autentyczne podejście, jakie krok po kroku realizowane jest w pracy klinicznej z psami i kotami. Książka wydana po raz pierwszy, przygotowana została przez trzech lekarzy-praktyków, pod kierunkiem doktora Kreskena z Kliniki Kaiserberg koło Duisburga, jednej największych klinik dla małych zwierząt w Niemczech. Celem autorów było bezpieczne doprowadzenie czytelników drogą postępowania klinicznego do prawidłowej diagnozy i doboru właściwej terapii u pacjentów kardiologicznych. Materiał zamknięty został w sześciu rozdziałach. W pierwszym krótko przypomniano fizjologię serca i mechanizmy prowadzące do jego czynnościowej niewydolności. W drugim identyfikowano pacjentów kardiologicznych i ukazano najbardziej aktualne klasyfikacje. Część trzecia jest diagnostyczna i omówione w niej zostały wszystkie znane dziś procedury badania serca i naczyń z wyraźnie mocnymi akcentami dotyczącymi obrazowania radiologicznego i echokardiograficznego. W części czwartej opisano znane dziś wrodzone i nabyte choroby serca psów i kotów, od etiologii, patogenezy po szczegóły diagnostyczne, prognostyczne i dotyczące terapii. W części piątej dokonano przeglądu grup leków stosowanych w terapiach kardiologicznych z podaniem dla każdego związku wskazań, przeciwwskazań, szczegółowego dawkowania u psów i kotów, a także własnych uwag wynikających z obserwacji klinicznych. W części szóstej opracowanej w postaci tabel, podano echokardiograficzne wartości referencyjne dla 18 ras psów najbardziej predysponowanych do występowania chorób serca, a także dla dorosłych kotów. Przekazywaną wiedzę mocno wspierają rysunki, schematy i, co jest najistotniejsze dla praktyków, duża ilość bardzo dobrych jakościowo radiogramów i zdjęć z badań echokardiograficznych, w tym dopplerowskich ...
[full text in Polish]