HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2015 71 (7) 401-464

canifoscanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,218; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Jenot- biologia gatunku (cz.II)

jenot Jenot należy do zwierząt monoestrycznych. Ruja u samic zależy od rejonu zasiedlenia i występuje najczęściej od lutego do kwietnia. W rocznym cyklu płciowym wyróżnić można 4 fazy. Faza przedrujowa występująca zaraz po przebudzeniu z zimowego półsnu (koniec stycznia, początek lutego), faza rujowa, faza porujowa będąca przejściem fazy rujowej w fazę spoczynku, faza spokoju trwająca z reguły od maja-czerwca, czyli po wykocie do grudnia- stycznia. U samic jenota często zdarza się, że cieczka powtarza się po 3 tygodniach od krycia, nawet w przypadku gdy samica jest już w ciąży. Ciąża trwa od 58-64 dni (średnio 61). Samica rodzi w miocie od 4 do 8 sztuk, zdarzają się jednak przypadki rodzenia nawet 16-19 szczeniąt. Laktacja jest dość długa, trwa od 45 do 60 dni. Młode jenoty rozwijają się szybko...
[full text in Polish]
wlosnica_konferencja

XV Kongres PTNW

Lublin, 22-24 IX 2016 r.

[komunikaty...]

Głodek J. et al.

Usefulness of magnetic resonance imaging ...

The identification of effective, reliable and non-invasive methods for examining feline joints significantly contributes to the development of modern diagnostic techniques due to a high number of patients affected by joint disorders (22). In human medicine, magnetic resonance imaging is the most popular and effective method of diagnosing the musculoskeletal system that supports imaging on different planes, provides good contrast between the analyzed structures and surrounding soft tissue, and does not involve ionizing radiation. It is used to evaluate the human joints for trauma, degenerative changes and inflammatory diseases, to detect abnormalities of articular cartilage, subchondral bone and associated with joint soft tissue ...
[full text in English...]

Krakowska I. et al.

Expression of α estrogen receptors in the neurons ...

The limbic system is often called the emotional brain because some of its regions are responsible for states of pleasure and negative emotions defined as reward and punishment centers. At present it is assumed that centers of the limbic system are responsible not only for emotional functions but also for functions connected with memory. We divide the hippocampus into the dental gyrus and the hippocampus. There are three cellular layers in dental gyrus: molecular layer, granular cell layer and polymorphic cell layer. In the hippocampus we can observe pyramidal cell layer, stratum oriens, stratum radiatum ...
[full text in English...]

Chmielowiec-Korzeniowska A. et al.

Changes in hematological and immunological indices ...

The last decade of swine breeding and animal trade has been marked by organizational and technological changes, the emergence of new mutations of microbes in their habitats, as well as the persistent long-term stress of animals under breeding conditions. These factors may impair the efficiency of the animal immune system and thereby facilitate a more intensive proliferation of conditional pathogens. The available data provide evidence that swine respiratory disorders caused by microorganisms or/and chemicals detected in the air of pig houses are the most common diseases associated with substantial economic losses...
[full text in English...]

Sobolewska S. et al.

Effect of inulin extract or inulin-containing ...

Animal nutrition is a vital environmental factor, a primary determinant of animal health and performance. Through the diversity of feed nutrients, it is possible to influence animal metabolism and the quality of products of animal origin (milk, eggs, meat). Besides nutrients, feed supplements such as organic acids, probiotics and prebiotics, mainly oligosaccharides have been noted to be of primary importance in feeding strategy optimization. Inulin and inulin-producing plants are successfully used in animal and human diets (5). This polysaccharide is common for its prebiotic characteristics. Inulin fermentation in the large intestine reduces the intestinal pH and intensifies short-chain fatty acid production, which, in turn, can change ...
[full text in English...]

Mikiewicz M. et al.

Immunohistochemical and histopathological evaluation ...

Pheochromocytoma is an endocrine neoplasm derived from epinephrine and norepinephrine-producing chromaffin cells localized in the adrenal medulla (2, 13, 14) and can be benign or malignant. Chromaffin cells are modified post-ganglionic sympathetic neurons derived from the same sympathoadrenal (SA) progenitor cell as sympathetic neurons. The major difference between chromaffin cells and sympathetic neurons is the ability of the chromaffin cells to secrete epinephrine and phenylethanolamine N – methylotransferase (PNMT) (14). Pheochromocytomas are rare tumors in all animal species except rats, in which they are common ...[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Smulders F. J. M., Nørrung B., Budka H.

Foodborne viruses and prions ...

wirusy_i_priony Recenzowana książka jest szóstą pozycją wydawanej od 2002 r. serii poświęconej zapewnianiu bezpieczeństwa żywności i weterynaryjnemu zdrowiu publicznemu („Food safety assurance and veterinary public health” ). Tym razem zespół 36 uznanych ekspertów podjął ciągle niedocenianą problematykę odżywnościowych zakażeń wirusowych i prionowych. Problem ten dotyczy nie tylko wprowadzanych w zakładach przemysłu spożywczego planów zarządzania ryzykiem... [full text in Polish]

Deptuła W., Tokarz-Deptuła B., Pisarski R.

Immunologia – fakty znane i nieznane

immunologia „Immunologia – fakty znane i nieznane”, pod redakcją prof. Wiesława Deptuły, dr hab. Beaty Tokarz-Deptuły oraz prof. Ryszarda Pisarskiego jest monografią unikalną. Powstała jako zbiór publikowanych na przestrzeni lat danych, zawsze w najwyższym stopniu bieżących i aktualnych, z zakresu immunologii człowieka i ssaków. Monografia jest też odzwierciedleniem, niebywałej wręcz, dociekliwości naukowej oraz pracowitości licznego zespołu współpracowników prof. dr hab. Wiesława Deptuły, wśród których są również studenci... [full text in Polish]

Schmidt V., Horzinek M.C.

Krankheiten der Katze

choroby_kotow „Wszystko o kotach i ich tajemnicach” – to najkrótsza rekomendacja tej książki, a właściwie już encyklopedii stworzonej przez lekarzy weterynarii, wieloletnich specjalistów, autorytetów w dziedzinie hodowli i leczenia kotów. To już piąte wydanie dzieła zapoczątkowanego w 1992 roku przez prof. Schmidt i prof. Horzinka, pochodzącego z Polski i mówiącego po polsku, a kontynuowane przez ich następców – profesorów Lutza, Kohn i Forterre ... [full text in Polish]