HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2014 70 (4) 193-256

bioartrexcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,203; MNiSW 15pkt

zagadnienia nauki i zawodu

Litwińczuk Z., Barłowska J.

Zwierzęta w życiu człowieka

Gdy zaczniemy szukać miejsca zwierząt w wielowiekowej historii rozwoju ludzkości, szybko dojdziemy do wniosku, że relacje między obiema formami życia są nierozerwalne. Związki człowieka ze zwierzętami istnieją od tysięcy lat, od początku istnienia gatunku Homo sapiens.
Początki interakcji człowieka ze zwierzętami
W prehistorii życie ludzkie było bardziej niż kiedykolwiek, ściśle uzależnione od świata przyrody: klimatu, roślinności, zwierząt. Podstawę egzystencji stanowiło mięso zdobywane w polowaniach, uzupełniane zbieractwem, a zwierzęta były niebezpiecznymi wrogami, jak i cenioną zwierzyną łowną. Podziwiane były jednocześnie jako istoty obce i tajemnicze. Świadczą o tym wizerunki zwierząt na ścianach wielu jaskiń, wykonywane prawdopodobnie w stanie głębokiego upojenia roślinnymi środkami halucynogennymi
[full text in Polish]

70leciewydzialu konferencjabujatryczna1

Stenzel T., Tykałowski B., Śmiałek M., Pestka D., Koncicki A.

Influence of methisoprinol on the course of an experimental infection with PPMV-1 in pigeons

The increased breeding of carrier pigeons and their participation in flying competitions has significantly facilitated the spread of infectious diseases in pigeon populations around the world. This problem has been compounded by the fact that international trade in carrier pigeons is also expanding. Among the infectious diseases of pigeons, the greatest losses are caused by viral infections, which have resulted in decreased race performance and an increased number of deaths. One of the viral diseases generating large losses in pigeons every year is paramyxovirosis. The first cases of this disease were recorded in 1977, and it has very quickly spread across the globe. The disease is caused by an antigenic variant of Newcastle Disease Virus (NDV), which is highly pathogenic for poultry and is defined as a Pigeon Paramyxovirus Type 1 (PPMV-1). Since paramyxoviruses occurring in pigeons greatly differ in pathogenicity, the course of the disease may vary widely (3, 5, 6, 7, 11). Infection with this virus spreads rapidly in the flock (4). The vaccines used in the immunoprophylaxis of paramyxovirosis play an important role in the fight against this disease and in proper veterinary care of pigeons. However, because vaccination against paramyxovirosis is not mandatory, the disease continues to cause significant losses, especially among pigeons in the first year of life, in autumn and winter. Moreover, in recent years, many cases of broken post-vaccination immunity have been noted. This is partly due to improper vaccination techniques and the incompleteness of the vaccination program. The widespread prevalence of immunosuppressive Pigeon Circovirus (PiCV) infection has also had a significant impact on the situation. (...)
Materials and Methods
The investigation was conducted with the consent of the local ethics committee (number 7/2007, valid through 31. 12. 2007). Three groups of 15 pigeons each were used in the experiment. The pigeons, at the age of 5 weeks, were pre-selected (to be uniform in terms of body build and mass) and divided randomly into groups. Each group contained the same number of male and female birds. Before the experiment, the birds were tested for the presence of antibodies specific to paramyxovirus, and their sensitivity to PPMV-1 infection was evaluated. The virus had been cultured earlier on SPF chicken embryos of 9-12 days. Pigeons in group K (used as a control) were given water by intramuscular injection for 3 days before and 3 days after the experimental infection. The birds in the experimental groups (B1 and B2) were immunomodulated with methisoprinol administered at a dose of 200mg/1 kg of body weight. The immunomodulator was administered by intramuscular injection for 3 successive days before (group B1) or three successive days after (group B2) experimental infection. The pigeons were infected intravenously with a paramyxovirus suspension (strain APMV-1/pigeon/Poland/AR3/95 obtained from the Veterinary Institute in Puławy) at a concentration of LD50 10-7 in 0.1ml at a dose of 0.1ml/pigeon. On days 4, 8, and 12 after the experimental infection, 5 birds from each group were euthanized. ....
[full text in English...]

Grzebalska A.M., Cendrowska-Pinkosz M., Łuszczewska-Sierakowska I., Burdan F., Krauze M.

Activity of some lysosomal enzymes in adrenal cortex during experomental alloxan-induced diabetes mellitus in rabbits

Diabetes mellitus is a group of metabolic abnormalities caused by a deficiency or diminished effectiveness of endogenous insulin. The most common diabetes symptom is a high glucose level (1,3) Hyperglycemia is usually observed in many endocrinopathies, such as e.g.: hyperthyroidism, acromegaly, Cushing syndrome, glucagonoma, pheochromocytoma (1,3,4,10,13,20,21,22); after glucocorticoids, administration, so called post-steroid diabetes (3,23) or sometimes in pregnancy, so called gestational diabetes (2,3). Also some viral infection can lead to abnormally high glucose level, especially Coxackie and cytomegalovirus infections (9,11,17). Diabetes mellitus causes vascular pathologies, divided into macro- and microvascular ones (3,7,24,29), and by this means leads to the injury of different organs. Lysosomal enzymes, which are known to be present in many tissues, are responsible for the intracellular degradation of macromolecules e.g.: glycoproteins, glycolipids and glycosaminoglycans (19), and play an important role in the pathology of cells (18). Kelly et al. (12) found an alteration in lysosomal enzymes activity in humans suffering from diabetes mellitus. The aim of the study was to determinate changes in selected lysosomal enzymes activity in the adrenal cortex of rabbits with alloxan-induced diabetes mellitus. Changes were examined in the activity of acid phosphatase, β-D-galactosidase, N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAGL) and lipase.
Material and methods
The study was performed in accordance with international animal principles and approved by the Local Bioethical Committee on 124 New Zealand adult male rabbits, body weight about 2.6-3.2 kg (mean 2.88 kg). The animals were kept under standard laboratory conditions. Their regular diet and water were provided ad libitum. The rabbits were randomly divided into 5 groups: one control and four experimental (Tab. 1). The experimental diabetes mellitus was induced by a single injection of 10% alloxan solution (Sigma Chemical Company, St. Louis, MO, USA) into the auricular vein at a dose of 10 mg per kg body weight (8,25). The physiological saline was administered in a control group. 10 days later the serum glucose level was measured using enzymatic method (Cormay GS 120L; Lublin, Poland). A level over 1.1 mmol/l (200 mg/dl) was considered as the primary biochemical criterion for selection to the experimental group and that day was designated as the first day of diabetes. ...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Fischer A., Jurina K., Potschka H., Rentmeister K., Tipold A., Volk H., Klopmann T. von

Die idiopatische Epilepsie des Hundes

zywieniepsow Padaczka – przewlekły zespół objawowy z nawracającymi drgawkami jest u psów najczęściej spotykanym problemem neurologicznym. Padaczka idiopatyczna stanowi w tej grupie problem najtrudniejszy klinicznie, bez identyfikowalnej przyczyny, obecnie z podejrzeniem podłoża genetycznego. Jak ją rozpoznawać? Jak leczyć? Czy można jej zapobiegać? Co z pacjentami lekoopornymi ? Jakie zagrożenia związane są z dotychczasowymi lekami ? Książka, którą otrzymujemy w wersji niemieckojęzycznej, wydana przez wydawnictwo Enke, autorstwa zespołu ekspertów z zakresu neurologii – naukowców z Monachium i Hannoweru oraz lekarzy praktyków – odpowiada na wszystkie powyższe, a także i inne pytania. Książka ta jest bowiem zbiorem aktualnego stanu wiedzy na temat idiopatycznej padaczki u psów, monografią tematyczną bazującą na doświadczeniach autorów oraz korzystającą ze wszystkich danych naukowych z okresu ostatnich 20 lat badań nad tą chorobą. Autorzy w klasyczny sposób opisują zagadnienie, w czterech częściach. Rozpoczynają od etiologii i patogenezy, w tym od samej definicji i patofizjologii, informacji o genetycznych podstawach padaczki idiopatycznej a następnie wskazują wszystkie rasy psów, u których doniesiono o jej występowaniu. Następna część to symptomatyka kliniczna, z klasyfikacją objawów u ludzi i psów oraz opisem poszczególnych faz ataków drgawkowych ...
[full text in Polish]

Beck W., Pantchev N.

Parasitäre Zoonosen

zywieniepsow Dane Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) wskazują, że na 1461 znanych chorób zakaźnych ludzi aż 875 (59,8%) wywoływanych jest przez czynniki zoonotyczne. Choroby odzwierzęce są więc ciągle aktualnym problemem zarówno w dziedzinie medycyny, jak i lecznictwa weterynaryjnego, a parazytozy mają znaczący udział w tej grupie chorób. Różnorodność pasożytów prowadzi do zróżnicowanego obrazu klinicznego wywoływanych przez nie chorób u ludzi i zwierząt. Z tego powodu lekarze weterynarii powinni posiadać odpowiednią wiedzę dotycząca epidemiologii i diagnostyki zoonoz. Recenzowane wydawnictwo jest jedynym w swoim rodzaju bogato ilustrowanym kompendium wiedzy nt. pasożytniczych chorób odzwierzęcych. Autorzy książki są specjalistami w zakresie parazytologii i dysponują ogromną wiedzą teoretyczną oraz długoletnim doświadczeniem w badaniu, diagnozowaniu i leczeniu parazytoz. Jednocześnie w przystępny i przekonujący sposób potrafią przekazać tę wiedzę czytelnikowi. Sprzyja temu również przejrzysty i przemyślany układ książki, którą podzielono na osiem rozdziałów, traktujących kolejno o pasożytniczych zoonozach przenoszonych przez: 1) zwierzęta rzeźne i gospodarskie, 2) psy i koty, 3) króliki, 4) gryzonie (świnki morskie, szczury, myszy i myszoskoczki), 5) ptaki, 6) gady i 7) zwierzęta wolno żyjące oraz z ogrodów zoologicznych ...
[full text in Polish]