HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2014 70 (8) 449-512

felsivaccanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,196; MNiSW 15pkt

problems of science and profession

Białek M., Lisiowska M., Sobczak-Filipiak M., Szarek J.

Towarzystwo Epidemiologii Weterynaryjnej
i Medycyny Prewencyjnej

Epidemiologia, jako sztuka obserwacji, istnieje bez wątpienia od zarania dziejów. Choroby zakaźne stanowiły najważniejszy problem zdrowotny społeczeństw. Około 2500 lat temu Hipokrates napisał rozprawę „Powietrze, wody, miejsca”, która wskazywała na ważkość zjawiska. On też wprowadził pojęcia „epidemeion” (epidemia) oraz „endemeion” (endemia) (1). Choroby zwierząt, zwłaszcza zakaźne, oraz procesy zachodzące podczas ich powstawania stały się podstawą do rozwoju epidemiologii weterynaryjnej, nauki o chorobach występujących w populacji oraz wpływie jaki na ich występowanie wywierają różne zjawiska i czynniki. Współcześnie epidemiologia weterynaryjna obejmuje również nadzór nad zdrowiem zwierząt oraz ludzi. Od kilku lat uważa się epidemiologię jako naukę o chorobach występujących w populacji zarówno ludzi jak i zwierząt
[full text in Polish]

70leciewydzialu

Szulc T., Demkowicz M., Bobak Ł.

Technology of cow colostrum aseptic concentrates obtaining and their application to postpartum calves

Calves immunity deficiency in the first period of life can result from: low concentrations of immunoglobulins in colostrum, too small dose of colostrum applied, its late administration or deficient infant alimentary tract. The result is an increase in the occurrence of alimentary and respiratory system diseases (2, 4, 5). Attempts at the supplementation of infants with preparations containing immunoglobulin do not always produce profitable results, and the cost of obtaining globulins often does not balance the gains from the conducted supplementation (18, 19). Often the proposed formulations do not contain adequate amounts of immunoglobulins to ensure a normal neonatal immune status. There are cases in animal breeding that maternal colostrum is characterized by a low level of immunoglobulins and a decreased level of their availability (4, 19). Then the preserved colostrum may be applied – frozen or in colostrum preparations – which would allow an increase in newborn immunological status and ensure its protection in the first period of life (1, 8, 10). A substantial problem is, however, the considerable infection of cow colostrum, which limits the possibility of its application in a variety of facilities, as pathogenic bacterial flora can infect fed newborns. Therefore, the search for methods of the elimination of bacteria from colostrum along with maintaining its biological value is an important problem. This will allow the use of the enormous immunological potential of cow colostrum and its biological value in supplementing of suckling calves and other animal species (2, 6, 10, 21). Temperature pasteurization...
[full text in English...]

Kempisty B., Zaorska K., Bukowska D., Nowak M., Antosik P., Gehrke M., Brüssow K.-P., Nowicki M., Zabel M.

The association between mitogen-activated protein kinase 1 (MAP2K1) gene polymorphisms and the risk of adenocarcinoma during aging in bitches

Recent results involving cellular and/or molecular mechanisms of neoplastic disease include the discovery of new molecules and their biochemical pathways in humans and laboratory mice [2, 3, 20, 31]. In most cases the research on cancer development included analysis of defective genes, oncogenes and tumor suppressor genes that are associated with the disruption of expression of cell division proteins. Moreover, these molecules (genes and/or proteins) are essential factors involved in neoplastic transformations of cells, malignant progression or lethal outcome of metastatic disease. Although several of these mechanisms are well recognized in humans or murine cancer development models, little is nevertheless known about the mechanisms and molecules that contribute to canine tumors. In many cases this deficiency is related to the small groups of investigated individuals as well as poor clinical evaluation of cancer or accompanying disease records. It was demonstrated that genes involved in tumor development or progression might be addressed separately, including (1) mediators of apoptosis and DNA repair, (2) oncogenes and tumor suppressors, (3) adhesion molecules, (4) mediators of angiogenesis, and (5) markers of circulating tumor cells. Several of these mechanisms are regulated by expression of protein kinases that up-regulate their expression through the phosphorylation of target proteins. It may be assumed that protein kinases are involved in many mechanisms crucial for proper cell life or survival. Therefore, improper expression and/or genes sequence changes in protein kinases may be a key reason for induction of carcinogenesis....
[full text in English...]

Różańska-Zawieja J., Nienartowicz-Zdrojewska A., Smorąg T., Sobek Z.

Longevity of use and reasons for beef cattle culling in Poland

One of the main problems faced by cattle breeders in Poland is an extremely short production period. Longevity is affected by both milking traits and functional traits that are mostly connected with reproduction and breeding, i.e. fertility, calving ability, and viability of calves. Health status and disease resistance are also important, as is proper leg and feet conformation. The selection for those functional traits is comparatively difficult and slow because of their low heritability (4, 15). In both dairy and beef cattle husbandry, efforts have been made to extend the production period to at least 6 years, which means that the cow’s lifespan would have to be about 9 years(6). The existing research results prove that there is a tendency for the cattle lifespan to decrease. In the 1990s the natural maximum lifespan for cows was 20 years. At present the average longevity of dairy cattle in Poland is 4.5 – 6.6 years (11). For beef cattle the natural maximum longevity is even harder to estimate, as they are slaughtered at a comparatively young age. Longevity is directly influenced by culling, that is, removing individuals of reduced productive or breeding value from the herd. If the breeder has to cull too many animals, the breeding progress is hampered, which is undesirable for both breeding and economic reasons. Analyses of longevity, production period, and culling are therefore important for population improvement. The aim of the present research was to analyze the production period and culling reasons in selected beef cattle herds in Poland. ...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

races of animals

Kowalska D., Bielański P.,
Wrzecionowska M.

Szynszyla biała dominująca

bialawilsona Szynszyla biała pojawiła się po raz pierwszy w 1955 r. na fermie amerykańskiego hodowcy Wilsona i była pierwszą barwną mutacją w hodowli po 32 latach odkąd Chapman sprowadził te zwierzęta do USA. Można powiedzieć, że ta spontaniczna mutacja zapoczątkowała nowy etap w hodowli szynszyli, a mianowicie hodowlę odmian zmutowanych. Niestety wśród szynszyli białych dominujących do jakich zaliczana jest szynszyla biała Wilsona osobniki homozygotyczne giną przeważnie w fazie rozwoju embrionalnego, lub padają w ciągu kilku dni po urodzeniu, tak więc występuje ona tylko w postaci heterozygotycznej...
[full text in Polish]

bibliography

Westermayer E.

Lehrbuch der Veterinarakupunktur

lehrbuchderveterinarakupunktur Akupunktura, wywodząca się z Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TMC), oparta na taoistycznej i dualistycznej koncepcji natury (yin/yang) od wielu już lat łączy się z medycyną Zachodu. Jej udział zyskuje na znaczeniu, by obok terapii konwencjonalnych, funkcjonować zgodnie z zasadą – „współpraca zamiast konkurencji”, za-równo w medycynie ludzi jak i w weterynarii. Książka wydawnictwa M.& H. Schaper, wydana w języku niemieckim poświęcona jest akupunkturowe-mu leczeniu koni. To drugi tom z serii „Akupunktura weterynaryjna” tego wydawnictwa i tego Autora, po pierwszym wydanym w roku ubiegłym, który poświęcony był ogólnej...
[full text in Polish]

Meyer H., Coenen M.

Pferdefutterung

zywieniekoni „Żywienie koni” – książka wydana w języku niemieckim odzwierciedla postęp, jaki dokonał się w ostatnich latach w zakresie żywienia tych zwierząt. Sama książka również przeszła drogę ewolucji, od pierwszego wydania w roku 1986 do piątego, obecnego wyda-nia. Twórcą pierwszej wersji był profesor Helmut Meyer z Hannoweru, ale ta, którą otrzymujemy jest już istotnie zmieniona i unowocześniona przez Manfreda Coenena, pro-fesora i aktualnego Kierownika Instytutu Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Wetery-naryjnej w Lipsku. Książka znana jest polskim czytelnikom gdyż poprzednie, czwarte wydanie...
[full text in Polish]