HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2016 72 (2) 81-144

deodent2canifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,218; MNiSW 15pkt

problems of science and profession

Domańska M.

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne przez lekarza weterynarii wyznaczonego do wykonywania określonych czynności decyzją powiatowego lekarza weterynarii

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, powiatowy lekarz weterynarii może wyznaczyć do wykonywania czynności, wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej (9), lekarzy weterynarii posiadających prawo wykonywania zawodu, którzy legitymują się określonym stażem i praktyką w wymiarze przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5). Decyzja powiatowego lekarza weterynarii stanowi pewnego rodzaju pełnomocnictwo administracyjne, w ramach którego lekarzowi weterynarii powierzone zostają ustawowe kompetencje tego organu, zaś zlecone funkcje są wykonywane przez lekarza weterynarii w imieniu organu zlecającego, jak również na rachunek i ryzyko tego organu. Warunkiem niezbędnym do wykonywania czynności określonych w decyzji jest zawarcie odpowiedniej umowy między zainteresowanymi stronami. Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej nie precyzuje jednak podstawy prawnej takiej umowy...
[full text in Polish]

Rogowska K.A. i wsp.

Dobrostan zwierząt przy uboju rytualnym

Ubój rytualny w Polsce
Judaizm. W religii judaistycznej mięso koszerne (koszer – dobry, stosowny, legalny) stanowi przednią część tuszy zwierzęcia, ubitego w rytualny sposób (13). Zgodnie z zasadami religijnymi, dokonano podziału zwierząt na tzw. czyste (parzystokopytne i przeżuwające) i nieczyste. W judaizmie i islamie za zwierzęta nieczyste uznaje się: konia, osła, wielbłąda, świnię, królika, zająca, świstaka, jeża, borsuka, kreta, mysz, jaszczurkę, żółwia oraz zwierzęta wodne nieposiadające płetw i łusek – żaby, ślimaki, krewetki i homary. Zwierzę czyste dodatkowo powinno być ubite w sposób rytualny, tzn. musi zupełnie się wykrwawić, ponieważ spożywanie krwi jest zakazane. Zgodnie z zasadami ustalonymi w judaizmie, zwierzę w trakcie uboju rytualnego musi być przytomne, a jego wcześniejsze ogłuszenie jest stanowczo zakazane. Przed ubojem zwierzę musi być położone na ziemi...
[full text in Polish]

Humelt K. et al.

Impact of natural EHV-1 infection and non-specific immunostimulation ...

The equine herpesvirus 1 (EHV-1) is the most important pathogen of all the equine herpesviruses discovered so far, which, unlike other types of viruses, may cause clinically diverse medical conditions, such as mild infections of the upper respiratory tract and sometimes lungs, abortions, foal deaths in the neonatal period, myeloencephalopathy and chorioretinopathy (10, 23, 24, 33-35, 37, 53, 58). The clinical diversity of EHV-1 infections stems from the ability of this microbe to induce cell-associated viraemia, thanks to which the virus may spread in various organs and systems (9, 35, 42, 45, 51, 53). EHV-1 infections are common in equine populations all over the world. The inducement of abortions in pregnant mares and neurological disorders are the most important health and economic consequences (14, 15, 35, 56). Infected mares may abort as early as in the 5th month of pregnancy, but most frequently abortion takes place between the 8th month and the estimated date of foaling (1). An increased susceptibility to infections in mares and abortions during the final period of gestation has not yet been convincingly accounted for (12). One possible explanation for this phenomenon assumes the existence of unidentified host factors that activate the latent virus located in the leucocytes (52, 54). More often than not, the abortions are abrupt and not preceded by any symptoms whatsoever, whereas their course is rather quick (15, 53-56). After abortion, there are usually no complications with the mares’ reproductive system (19, 20, 53). The EHV-1 virus has a powerful effect on the host’s immune system, which results in the development of immunity to the infection (35). In recent years, some of the mechanisms of humoral and cell-mediated immunity engaged in fighting off EHV-1 infections have been discovered (2, 51). The most important role is played by the T cells which block virus replication, among which cells with the CD8+ phenotype are responsible for cytotoxic activity (CTL) restricted to class I MHC ...
[full text in English...]

Karademir Ü. et al.

Adjunctive chloroquine as a possible anti-inflammatory...

Neosporosis was first recognised in dogs in Norway. Following its identification in dogs in the United States, the genus Neospora and occasionally the type species Neospora caninum ( N. caninum ) were proposed for this protozoan ( 6 ). N. caninum has recently been rec - ognised as a protozoan parasite capable of infecting dogs and other animals. A wide host range is reported, with natural infection observed in dogs, cattle, sheep, goats, horses and deer (8). Dogs are the definitive hosts for N. caninum ( 15 ). Currently, there is strong evi - dence that its life cycle can be maintained in dogs and cattle ( 4, 17). Dogs may be infected by bovine foetal membranes ( 4 ). It is also suggested that the ingestion of raw meat may cause infection ( 17 ). Tachyzoites and tissue cysts are the only known stages of the life cycle of N. caninum . The presence of tachyzoites has been demonstrated in a variety of host cells, whereas tissue cysts have been found only in the central nervous system (8). Neospora caninum infection in dogs is characterised mainly by neurological disorders. In adult dogs, a mul - tifocal involvement of the central nervous system, as well as polymyositis, myocarditis and dermatitis can be observed (8). Canine neosporosis has been reported worldwide in serological surveys and case series, but until now there has been little information on canine neosporosis in Turkey. The purpose of the present study is to report the presence of N . caninum infection in Aydin, Turkey, and to describe skin lesions associated with the infection in an adult hunter dog, as well as a partially effective treatment of the animal.
Case descriptions
A 3-year-old female Pointer dog was presented to the Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Adnan Menderes University, with a history of progressive skin lesions. The skin lesions appeared 7 months prior to admission. They emerged first on the feet and footpads, spreading to the thorax and ventral abdomen, ulcerating 15 days prior to admission. On physical examination, except for the skin lesions, the dog was found to be healthy. Body temperature was slightly elevated (39.4°C), heart and respiratory rates were within normal limits. Multiple pyogranulomatous skin nodules were observed all over the body, and generalised lymphadenomegaly was noted. Haematological examination involving complete blood counts, as well as serum biochemical and blood gas analysis, showed no abnormalities. The dog was negative for the canine heartworm antigen, and no antibodies were detected against Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis or Borrelia burgdorferi (Snap 4Dx). IFAT was negative for leishmaniasis. Blood smear evaluation for possible haematological pathogens was unremarkable ...
[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Gibasiewicz W.A.

Okruchy godnego życia

okruchygodnegozycia Jedna z rzymskich maksym mówi, iż „Szlachetne imię pozostaje i po śmierci”. Dotyczy to bez wątpienia wszystkich bohaterów najnowszej książki Włodzimierza Andrzeja Gibasiewicza Okruchy godnego życia, wydanej przez Warszawską Firmę Wydawniczą. Jest ona kontynuacją określonych zainteresowań autora, dotyczących losów lekarzy zwierząt w czasie II wojny światowej, ale także interesują go sylwetki lekarzy weterynarii żyjących współcześnie .... [full text in Polish]

ex funebri charta

Deptuła W., Siwicki A.K.

Prof. zw. dr hab. Zdzisław Bogumił Larski (1919-2015) – wspomnienie

larski W dniu 15.04.2015 r. zmarł Zdzisław Larski, profesor zwyczajny, wybitny uczony, człowiek wielkiego ducha, entuzjasta i pasjonat nauki, służący radą i pomocą pracownikom nauki, lekarzom weterynarii, studentom i wszystkim tym, którzy tego potrzebowali. Odszedł wybitny uczony, nestor polskiej mikrobiologii ...
[full text in Polish]

Grądzki Z.

Prof. dr hab. dr h.c. mult. Stanisław Wołoszyn (1920-2015) – wspomnienie

woloszyn W dniu 25 marca 2015 r. zmarł w wieku 95 lat prof. dr hab. dr h.c. mult. Stanisław Wołoszyn, wieloletni kierownik Katedry Epizootiologii i Kliniki Chorób Zakaźnych Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Profesor był wieloletnim ...
[full text in Polish]

Kupczyńska M.

Prof. dr hab. nauk wet. Krzysztof Henryk Świeżyński (1925-2015)

swiezynski Profesor Krzysztof Henryk Świeżyński urodził się 15 września 1925 r. w małej miejscowości Sławacinek, powiat Biała Podlaska, obecnie województwo lubelskie. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył szkołę podstawową. Wojna przerwała naukę w gimnazjum...
[full text in Polish]