HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2016 72 (10) 593-656

depogestoncanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,195; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. I)

lisyObecnie występują trzy odmiany barwne lisa polarnego: niebieski, cienisty i biały. Dziko żyjące lisy polarne mają umaszczenie od ciemnobrunatnego poprzez stalowoniebieskie, do jasnego, a nawet białego. Zwierzęta te posłużyły do uzyskania obecnie hodowanego lisa polarnego niebieskiego. Lis polarny niebieski odznacza się białą ogólną barwą okrywy z pigmentowanymi wierzchołkami włosów pokrywowych, rozmieszczonych równomiernie na stronie grzbietowej. Podszycie jest perłowobiałe lub z niebieskopopielatym odcieniem. Brak jest wyraźnej pręgi grzbietowej. Okrywa włosowa jest bardzo gęsta, zwłaszcza jeżeli chodzi o włosy puchowe ... [full text in Polish]

Dudzińska E. et al.

Toxoplasma gondii infection in the context...

There are three infectious stages in the life cycle of T. gondii: tachyzoites, which facilitate the spread of the infection during acute infections, bradyzoites, which maintain chronic infection, and sporozoites, which are spread through the host’s environment in the form of oocysts. Although infection induces a strong innate and acquired immune response controlling multiplication of the parasite, the infection is not eliminated. The host retains a lifelong latent infection characterized by the presence of cysts in the tissues. Tissue cysts become established in various cells, particularly in long-lived differentiated cells, such as neurons and muscle cells, thereby ensuring long-term infection. In humans, T. gondii has tropism for the brain, which may influence the occurrence of certain mental disorders, including ... [full text in English...]

Madras-Majewska B. et al.

Comparison of selected quality characteristics ...

Multifloral honey is the most common honey avail - able in large quantities on the market, and therefore it is most often purchased and used by consumers. Because of the large number of producers offering multiflo - ral honeys, consumers, in choosing a honey, should consider its health quality. The behaviour of modern consumers and their choices are associated with the wide variety of products and growing importance of information. Consumer testing consists in analysing the market behaviour of consumers and their attitude towards products being offered (3). Large groups of potential consumers take part in consumer question - naire studies. Sensory testing is a source of useful ... [full text in English...]

Okpe G. C. et al.

Effect of season on structural composition...

TDucks occur in all continents of the world except Antarctica (24). Duck populations have been depleted due to habitat loss and pollution (17). Presently duck conservation is a priority for governments and private agencies. Although ducks are known worldwide, their economic importance and contribution to food security varies between countries. It has been reported that meats and eggs of duck have a high nutritional value, as they contain ... [full text in English...]

Pyz-Łukasik R. et al.

Free amino acid content in muscle tissue ...

Studies on free amino acid (FAA) composition in various organisms have shown that free amino acid composition reflects changes in biological evolution (23). Free amino acid content in various fish species is also differentiated (7, 8, 15, 20). Free amino acid concentration also depends on growth stage, starving, spawning migration, seasonal variation, water temperature and hardness, the storage and processing conditions of fresh fish as raw material, as well as diet... [full text in English...]

Žutić J. et al.

Antimicrobial susceptibility of Actinobacillus ...

Porcine pleuropneumonia, caused by Actinobacillus pleuropneumoniae (A. pleuropneumoniae), is one of the most important bacterial diseases of the pig respiratory tract. This highly contagious respiratory disease is widely spread among pig-keeping countries causing major economic losses in the swine industry (21, 30). The most important A. pleuropneumoniae virulence factors include surface polysaccharides (18), iron uptake systems (4), Apx toxins (11, 16, 28), components of anaerobic metabolism ... [full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy-->

bibliography

Gibasiewicz W.A.

Po wielu z nich płaczę

gibasiewiczII wojna światowa - ofiara, cierpienie, wierność przysiędze, boha-terstwo – stały się także udziałem polskich lekarzy weterynarii. Ich wo-jenne i powojenne losy opisuje w kolejnej, najnowszej książce dr Włodzi-mierz Gibasiewicz. Na treść opracowania składa się 30 rozdziałów zawierających bio-gramy lekarzy weterynarii zamordowanych w kaźniach na Wschodzie, in-ternowanych w Rumunii, Szwajcarii, na Węgrzech i Litwie, uczestników kampanii wrześniowej, żołnierzy Armii „Poznań” i Armii Krajowej, a także tych represjonowanych po wojnie. Szereg biogramów, które znalazły się we wcześniejszych opracowaniach Autora, zostało tu przywołanych po-nownie ze względu na nowe informacje, które przyniósł czas. Niektóre bio-gramy nie są kompletne, bo życie nie daje odpowiedzi na wszystkie pyta-nia, inne powstały przez szczęśliwy przypadek, wiele uzupełniono dzięki wspomnieniom rodziny i znajomych opisywanych postaci. Wszystkie szczegóły tak skrzętnie zebrane przez Autora, czynią te biografie żywymi portretami ludzi, którzy podejmując próbę godnego życia w większości je tracili. Benedyktyński trud, dociekliwość badacza, podziwu godna umie-jętność poruszania się wśród dokumentów historycznych i widoczne na kartach książki emocjonalne zaangażowanie Autora udzielające się czytel-nikowi sprawiły, że powstała książka niezwykła. Głębokie emocje i reflek-sje, które budzi powodują, że lektura jej nie należy do łatwych, ale pytania o człowieczeństwo i godność dają asumpt do głębokich przemyśleń. „ Po wielu z nich płaczę” – to tytuł nadany książce przez Autora, lecz dzięki temu, że powstała każdy jej bohater otrzymał cząstkę horacjańskiego „non omnis moriar” ...
[full text in Polish]