HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2014 70 (9) 513-584

felsivaccanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,196; MNiSW 15pkt

bibliography

Fischer A., Jurina K., Potschka H., Rentmeister K., Tipold A., Volk V., Klopmann T. v.

Die idiopatische Epilepsie des Hundes

idiopatyczna_padaczka Padaczka – przewlekły zespół objawowy z nawracającymi drgawkami jest u psów najczęściej spotykanym problemem neurologicznym. Padaczka idiopatyczna stanowi w tej grupie problem najtrudniejszy klinicznie, bez identyfikowalnej przyczyny, obecnie z podejrzeniem podłoża genetycznego. Jak ją rozpoznawać? Jak leczyć? Czy można jej zapobiegać? Co z pacjentami lekoopornymi ? Jakie zagrożenia związane są z dotychczasowymi lekami ? Książka, którą otrzymujemy w wersji niemieckojęzycznej, wydana przez wydawnictwo Enke, autorstwa zespołu ekspertów z zakresu neurologii – naukowców z Monachium i Hannoweru oraz lekarzy praktyków – odpowiada na wszystkie powyższe, a także i inne pytania. Książka ta jest bowiem zbiorem aktualnego stanu wiedzy na temat idiopatycznej padaczki u psów, monografią tematyczną bazującą na doświadczeniach autorów oraz korzystającą ze wszystkich danych naukowych z okresu ostatnich 20 lat badań nad tą chorobą. Autorzy w klasyczny sposób opisują zagadnienie, w czterech częściach. Rozpoczynają od etiologii i patogenezy, w tym od samej definicji i patofizjologii, informacji o genetycznych podstawach padaczki idiopatycznej a następnie wskazują wszystkie rasy psów, u których doniesiono o jej występowaniu. Następna część to symptomatyka kliniczna, z klasyfikacją objawów u ludzi i psów oraz opisem poszczególnych faz ataków drgawkowych. Część trzecia poświęcona jest diagnostyce, pełnej i obecnie wymaganej przy podejrzeniu padaczki idiopatycznej, w tym badaniom laboratoryjnym płynów i wszechstronnemu obrazowaniu mózgu. Czwarta część dotyczy leczenia objawowego, z podaniem celów głównych i przeglądem związków farmakologicznych aktualnie proponowanych. Duża ilość informacji tłumaczy i wnika głęboko w mechanizm działania leków przeciwdrgawkowych. W części tej są również ukazane możliwe komplikacje leczenia i przykłady lekooporności, a także podane są sposoby leczniczych działań alternatywnych możliwe do stosowania obok podstawowej farmakoterapii. Książka nie jest dla wszystkich. Napisana jest językiem fachowym i odwołuje się do dobrej znajomości zagadnień klinicznych. Polecana jest zatem lekarzom – praktykom z pewnym doświadczeniem, zajmującym się w swojej pracy trudnymi pacjentami neurologicznymi. Zebrany zbiór wiedzy pozwala skumulować rozproszone wiadomości, wyjaśnić wątpliwości i, w sumie, przyczyniać się do lepszego leczenia psich pacjentów z padaczką idiopatyczną. Dojrzała książka. Solidny zbiór aktualnej wiedzy. Do uważnego czytania
[full text in Polish]

70leciewydzialu

Hoffmann B. et al.

Downregulated canine testis and recrudescence...

The downregulation of testicular function implies that endocrine and germinative testicular functions are lost or at least significantly inhibited with the testis still remaining in situ. Such a situation will result from the removal of gonadotropic support and may be accomplished by interfering with the availability of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and/or of LH, formerly known as interstitial cell-stimulating hormone (ICSH) in the male animal. Both hormones are key hormones in the neuroendocrine control of testicular function [full text in English...]

Möstl K.

Enteric and respiratory canine coronaviruses...

The subfamily Coronavirinae of the family Coronaviridae includes many pathogens affecting humans as well as animals. They are responsible for enteric and/or respiratory disease, some of them also with generalizing and fatal outcome (e.g. feline infectious peritonitis)... [full text in English...]

Möstl E.

Glucocorticoids, their metabolites and their ...

Corticoids are chemical substances including steroid hormones or the synthetic analogues. The term “corticoid” therefore covers a group of substances that activate the glucocorticoid receptors in cells independent of the chemical structure. Most of endogenous glucocorticoids are produced by the adrenal glands, but also other organs, such as the lymphoid tissue, the digestive tract or the skin, can produce cortisol or corticosterone ... [full text in English...]

Giorgi M. et al.

PK/PD evaluations of the novel atypical opioid tapentadol...

Veterinary medicine faces the unique challenge of having to treat many animal species, including mammals, birds, reptiles and fish. The main challenge for veterinarians is not just to select a drug but to determine, for the selected agent, a rational dosing regimen. Determining this is a long and complicated endeavor because of differences in the expression of enzymes, receptors and signal transduction molecules between species ... [full text in English...]

Longo V. et al.

Beneficial effects of natural products: new candidates...

In recent years, the use of feed additives has become increasingly popular in animal nutrition, prompting the search for new foods that not only meet or exceed nutritional requirements, but also have beneficial effects on animal health. These substances, called nutraceuticals, may be good candidates for animal feed supplements ... [full text in English...]

Valverde Piedra J.L. et. al

Influence of the intragastric administration of [D-Lys3]-GHRP-6...

Acyl ghrelin was identified as the endogenous cognate ligand for the growth hormone secretagogue receptor GHS-R1a in 1999 by Kojima et al. Ghrelin is a 28-amino acid peptide that is produced mainly by mucosal X/A-cells in the oxyntic glands of the stomach, which was initially identified in rodents. Ghrelin is produced in much smaller amounts also in the duodenum, small intestine, cecum, and pancreas, as well as in the heart and aorta ... [full text in English...]

Wessely-Szponder J. et al.

Crosstalk between adiponectin and cytokines (IL-6 and IL-8)...

Transportation stress may aggravate many inflammatory conditions, such as respiratory disorders, laminitis, collitis, and rhabdomyolysis (14). So far, concentration of plasma cortisol, neutrophil:lymphocyte ratio, muscle fatigue, and suppression of body weight in horses were regarded as sensitive markers of transportation stress...[full text in English...]

Paslawska U. et. al

Epidemiological prevalence of aortic stenosis in dogs...

Congenital heart defects play a major role in the morbidity and mortality of dogs under one year of age (3). Aortic stenosis (AS) is one of the most commonly reported defects, and it shares the first place with patent ductus arteriosus (PDA) and pulmonic ... [full text in English...]

Stefaniak T. et al.

Field application of egg yolk immunoglobulin...

Stress associated with weaning, changes in social relations, as well as changes in feeding (including the lack of sow milk), are important factors that influence piglets’ susceptibility to infection (26). These factors contribute to gastrointestinal tract disorders (10). Diarrhoea is the most common problem in piglets before 2-3 weeks of age and in the postweaning period ... [full text in English...]

Godlewski M.M. et al.

Size of nanocrystals affects their alimentary...

Luminescent nanocrystals and quantum dots show great potential for use as fluorescent markers in biology and medicine. Preliminary results have been encouraging and show the visualising properties of quantum dots in the diagnosis of tumours ... [full text in English...]

Wernicki A. et al.

Glucocorticoids, their metabolites and their ...

Antimicrobial properties of gold, silver, copper and platinum nanoparticles against selected microorganisms isolated from cases of mastitis in cattle ... [full text in English...]

Cywinska A. et al.

Changes in blood cytokine concentrations in horses ...

Long-distance endurance rides are the kind of strenuous effort that triggers stress and many metabolic, hormonal, and immunological changes in the horse’s body, which lead to systemic effects, including the exercise-induced acute-phase response ... [full text in English...]

Krakowski L. et al.

The quality of cooled semen of cold-blooded stallions evaluated ...

Semen evaluation provides useful data on spermatozoa fertilization ability, and can be used for the assessment of epididymis and testis functions. Semen evaluation in most mammal species involves determining the concentration and progressive ... [full text in English...]

Trbolová A.

Occurrence and diagnosis of intraocular melanomas in dogs...

Melanomas belong among the most frequent primary intraocular tumours in dogs. They can be histologically malignant or benign. Based on a comprehensive study of intraocular melanomas the authors – Willcock and Giuliani – established classification, terminology and characteristics of these tumours ... [full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Noli Ch., Scarampella F., Toma S.

Praktische Dermatologie bei Hund und Katze. Klinik. Diagnose.

lehrbuchderveterinarakupunktur Książka, którą otrzymujemy w wersji niemieckojęzycznej jest tłumaczeniem z języka włoskiego drugiego wydania „Praktycznej dermatologii psów i kotów” z roku 2011. Autorka, doktor Chiara Noli znana jest polskim lekarzom z wizyt i wykładów w naszym kraju. Jest bowiem uznaną w Europie specjalistką – dermatologiem, lekar zem cenionym i niezwykle kreatywnym. Książka, a właściwie podręcznik – przewodnik, tym razem przetłumaczony i przygotowany przez specjalistów niemieckich i austriackich, jest klinicznym przeglądem dermatologicznym dotyczącym psów i kotów, a obejmującym wszystkie elementy działalności praktycznej i dostarczającym ogromu wiedzy kompletnej i ultranowoczesnej z zakresu tej dyscypliny. Układ książki, w której całość materiału podzielona została na trzy rozdziały, jest logiczny i wynika z następujących po sobie etapów pracy klinicznej. W rozdziale pierwszym przedstawione są fizjologiczne właściwości skóry psów i kotów oraz wymagane instrumentarium diagnostyczne lekarza-dermatologa, plan badania i zasady jego wykonywania. Nowością tej części są dane dotyczące badań cytologicznych oraz biopsji skórnych z elementami dermatohistopatologii. Rozdział drugi poświęcony jest diagnozowaniu. Przygotowany został w oparciu o objawy główne najczęściej spotykanych dermatoz. Najpierw omówione są problemy występujące u psów, a następnie u kotów m.in. świąd, wyłysienia, nadżerki i owrzodzenia, zmiany barwnikowe. Każdą z analiz Autorka prowadzi od objawu do rozpoznania, a każdy podrozdział kończy graficznym algorytmem zalecanego postępowania diagnostycznego. Rozdział trzeci dotyczy leczenia dermatologicznego. Podano w nim najbardziej aktualne sposoby terapii według klucza przyczynowego: choroby infekcyjne, pasożytnicze, hormonalne, psychogenne. Rozbudowana i rozszerzona w tym wydaniu jest część omawiająca leczenie chorób alergicznych i immunologicznych. Uwzględniono też postępowanie terapeutyczne w nowotworach i zespołach paranowotworowych skóry...
[full text in Polish]

Mulling Ch., Pfarrer Ch., Reese S., Kolle S., Budras K-D.

Atlas der Anatomie des Pferdes

zywieniekoni Wydawnictwo Schlütersche kontynuuje prezentacje niemieckojęzycznej wersji „Atlasu anatomii koni” według sprawdzonej i uznanej koncepcji. To już siódme wydanie tego atlasu, zapoczątkowanego premierą w roku 1991, a następnie regularnie wznawianego co 3–4 lata. Tym razem zespół autorów, czyniąc poprawki, skoncentrował się na lepszym łączeniu podstawowej wiedzy anatomicznej z wiedzą szczegółową i topograficzną przydatną dla praktyki. Tak więc celem głównym atlasu jest przedstawienie wiedzy fundamentalnej o budowie ciała koni początkującym studentom weterynarii. A celem dodatkowym jest ukazanie przydatności kliniczno-funkcjonalnej anatomii służącej praktyce: badaniu, diagnozowaniu, zabiegom chirurgicznym i fizjoterapeutycznym wykonującym je lekarzom i terapeutom. Konstrukcja atlasu pozostaje czytelna i niezmieniona. Autorzy w 10 rozdziałach przedstawiają kolejne części ciała konia. Rozpoczynają od budowy skóry by przejść do kości kończyn piersiowych, miednicznych, kopyta, klatki piersiowej z narządami, powłok brzusznych z zawartością jamy brzusznej i jamy miednicznej. Duży rozdział ukazuje głowę z detalami dotyczącymi zębów, oka, jamy nosowej i krtani. Całość kończy tabelaryczne zebranie danych dotyczących miologii, limfologii, obwodowego układu nerwowego i nerwów czaszkowych. Prezentowane szczegóły anatomii ilustrują wielkoformatowe, kolorowe rysunki oraz liczne ryciny. Obok schematów anatomicznych wielokrotnie pojawiają się zdjęcia kliniczne oraz wykonywane podczas badań diagnostycznych. Analizując np. tchawicę ukazano ją na rysunkach oraz w badaniu endoskopowym, a studiując serce pokazano je schematycznie i topograficznie a także wygląd i jego parametry w badaniu echokardiograficznym. Taka prezentacja anatomiczna dotyczy większości narządów klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicznej. Atlas jest wyjątkowo przydatny do wszechstronnej nauki anatomii koni, precyzuje szczegóły, uczy topografii i ma odniesienia do praktyki...
[full text in Polish]