HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2015 71 (3) 129-192

biowetcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, Chemical Abstracts, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,196; MNiSW 15pkt

konferencja

Czubaj N., Skibniewski M., Kupczyńska M., Barszcz K., Sokołowski W.

Clinical anatomy of syringomyelia and Chiari malformation in dogs

Chiari-like malformation syndrome, or simply Chiari malformation (CM), is a morphological abnormality of the caudal fossa of the cranial cavity. It is described as a mismatch in volume between encephalon structures and caudal fossa, which leads to displacement of rhombencephalon parenchyma towards the vertebral canal. These changes are sometimes described as the cerebellar herniation. .. [full text in English...]

Łopuszyński W., Szczubiał M., Klimiuk P., Śmiech A., Dąbrowski R., Bochniarz M.J.

Immunohistochemical evaluation of E-cadherin expression in normal and neoplastic canine mammary glands

Cadherins are a family of homophilic adhesion molecules whose activity is linked to the presence of extracellular calcium. Their major function consists in the maintenance of proper tissue architecture. Several types of classic cadherins have been well identified, including E-cadherin, present in epithelial cells, P-cadherin, present in placental cells, and N-cadherin, typical of nervous tissue, muscular tissue...[full text in English...]

Rycerz K., Krawczyk A., Jaworska-Adamu J., Krawczyk-Marć I. Szalak R.

Age-related changes in S100β protein immunoreactivity in the periaqueductal gray (PAG) in rats

Aging is a natural biological process characterised by irreversible appearance of intra-cellular disorders and a decrease in the organism’s self-healing abilities. Astrocytes are an important subject of research on brain aging mechanisms. They are the most numerous cells in the central nervous system (CNS), and they participate in many functions regulating neuronal activities. It is shown that these cells lose their neuroprotective abilities during the neurode-generative processes of aging...[full text in English...]

Noszczyk-Nowak A., Górszczyk A., Cepiel A., Pasławska U.

Analysis of repolarization parameters in healthy Great Danes.

Repolarization disorders in dogs are a serious diagnostic challenge. The duration of repolarization seen in the ECG shows heterogeneity, the T wave can be positive, negative or biphasic (10). Owing to the large diversity in correct T-wave morphology, the diagnostic value of this parameter remains limited. It has also been shown that the duration and amplitude of segments and intervals can vary from standard reference values in deep-chested dogs (1,13). Therefore, studies concerning new parameters that may aid in the diagnosis of repolarization disorders are under way. The corrected QT interval (QTc), QT dispersion, and QTc are helpful in the diagnosis of repolarization. The Fridericia formula is most often used to obtain a heart-rate corrected QT interval, where QTcF=QT/RR1/3...[full text in English...]

Hanedan B., Kirbas A., F. Kandemir F.M., Ozkaraca M., Kilic K., Benzer F.

Arginase activity and total oxidant/antioxidant capacity in cows with lung cystic echinococcosis

Echinococcosis is one of the most important parasitic zoonotic diseases in the world. This parasite depends on the dog–sheep cycle and is actively transmitted in all pastoral regions where sheep, cattle, and camelids predominate (3). In Turkey, the prevalence rates in cattle have reached 13.5% in Burdur (29), 14.17% in Kırıkkale (32), 29.47% in the Afyonkarahisar district [18], and 33.9% in eastern Turkey (27). Animal production losses due to cystic echinococcosis (CE) include loss of offal, carcass weight, productivity, and decreased hide value...[full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

Baumgartner W.

Klinische Propädeutik der Haus- und Heimtiere

diagnostyka_kliniczna Książka o badaniu zwierząt. A dokładniej podręcznik do nauki diagnostyki klinicznej zwierząt gospodarskich i towarzyszą-cych. Przygotowana w języku niemieckim przez naukowców i na-uczycieli Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu jest kon-tynuacją wznawianej regularnie, co 3 – 4 lata, pozycji zapoczątko-wanej w roku 1975 przez profesorów Jakscha i Glawischniga. To już ósme wydanie, zaktualizowane o nowe gatunki zwierząt towa-rzyszących, przygotowane pod redakcją profesora Waltera Bau-mgartnera – cenionego w świecie specjalisty chorób przeżuwaczy, propagatora wiedzy, autora wielu podręczników, znanego w Polsce od lat wykładowcy i współpracownika, w roku 2010 uhonorowane-go tytułem doktora honoris causa Wydziału Medycyny Weteryna-ryjnej we Wrocławiu. Podręcznik ma na celu przygotowanie studentów do samo-dzielnego wykonywania badania klinicznego i stawiania rozpozna-nia. W pierwszej części, klasycznej, autorzy mówią o uniwersal-nym badaniu ogólnym i szczegółowym kolejnych układów ciała, od układu oddechowego i krążenia po układ pokarmowy i moczowy, zgodnie z tradycją nauczania diagnostyki klinicznej posługującej się fizykalnymi metodami oglądania, omacywania, opukiwania i osłuchiwania. Druga część, bardziej szczegółowa, obejmuje w ko-lejnych rozdziałach opis badania ortopedycznego, neurologicznego, ginekologicznego, położniczego i okulistycznego. W oddzielnym rozdziale omówiono podstawowe badania dodatkowe, od sposobu pobierania materiału po interpretację wyników....
[full text in Polish]