HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2016 72 (12) 721-784

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 47 zł
każda rycina - 50 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,195; MNiSW 15pkt

races of animals

Kowalska D.

Lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. II)

lispolarnyLis polarny cienisty różni się od odmiany niebieskiej znaczną redukcją pigmentacji, zwłaszcza w pokrywie. Ciemno zabarwione wierzchołki włosów pokrywowych wywołują efekt lekkiego woalu na jasnym tle, co określa się jako cienistość lub czynnik „shadow”. Zasięg woalu jest rozmaity, występuje on przeważnie na grzbiecie i bokach, a w mniejszym stopniu na podbrzuszu i ogonie. Barwa lisa cienistego jest pośrednia między białym a bardzo jasnym typem lisa niebieskiego, z krótkimi strefami barwnymi w pokrywie i małym udziałem włosów pigmentowych w podszyciu. Skupione na głowie włosy pokrywowe z barwnymi wierzchołkami tworzą wokół oczu ciemne obwódki. Pozostaje jednak jasna pręga biegnąca wzdłuż nosa aż po czoło. Lis polarny biały ma białą okrywę włosową jedynie w okresie zimowym, w lecie natomiast szarą lub szarobrązową. W okrywie włosowej, tj. w podszyciu i pokrywie, występują prawie wyłącznie włosy białe. W obu warstwach występują wprawdzie włosy zawierające pigment, jednak jest ich niewiele. Jest to efekt daleko posuniętej redukcji pigmentacji w futrze. Biała okrywa włosowa w okresie ...
[full text in Polish]

Kranc W. et al.

Selected molecular and physiological aspects...

Oogenesis is the process by which oocytes are formed. The female germ cell (oocyte) develops in the ovarian follicle (17). Oogenesis is long-term process that starts during fetal life and ends to form the oocyte in postnatal life (35). Among most of mammalian species oogenesis process consists of several stages: (I) primordial germ cells, (II) formation of oogonia from primordial germ cells, (III) formation of stage I oocyte, (IV) stage II oocyte, and (V) formation of an adult follicle (Graafian follicle) with fully mature oocytes. However this classification is not applicable to all mammals, i.e.: oocytes in bitches mature after ovulation in the oviduct. The process parallel to oogenesis ... [full text in English...]

Antosik P. et al.

Expression of integrins and GDF9 mRNAs ...

The proper development of cumulus-oocyte complexes (COCs) is orchestrated by the normal course of folliculogenesis and oogenesis. It is well accepted that folliculogenesis and oogenesis are associated with many morphological, molecular, and metabolic changes within growing ovarian follicles and COCs (8, 11, 12, 19, 20, 27, 28, 30). These modifications involve the secretion of multiple factors, including growth factors and hormones that regulate synchronous nuclear chromatin reorganization within oocytes as well as the remodeling of the cytoplasmic organelles of oocytes. It has also been seen that simultaneous changes within follicles significantly influence the growth and ... [full text in English...]

Bryl M. et al.

Relationship between body weight ...

The mink (Neovison vison), a semi-aquatic carnivore, was introduced for fur farming in many parts of Europe in the early 20th century (12). Minks as wild animals had to adapt to the cage, which limited their physical activity, but received access to food exceeding their normal intake in the wild. This situation is particularly noticeable in the perinatal period and in 2-6 weeks of lactation, and can often be manifested by the wet net disease, increased maternal mortality, destruction of the offspring, and metabolic syndrome in females (2). Similar to other seasonal breeders, minks have annual cycles of changes in food intake and body weight. During the winter months, their body weight ... [full text in English...]

Klebaniuk R. et al.

Energy efficiency of diet for periparturient dairy ...

High-producing dairy cows require an appropriate management system, good care, and a tailored nutritional program that provides well-balanced feed rations. High yielders, especially during the periparturient period, normally show a reduced feed intake with a concomitant increased demand for nutrients for milk synthesis. Thus, the incidence of metabolic disorders may greatly increase, and consequently, a decrease in milk production is noted. Deterioration in milk composition is also observed (4). Although a range of energy additives to ruminant diets has been extensively investigated (7, 48), an ongoing research focused on the negative energy balance of periparturient dairy cows ... [full text in English...]

Zamokas G. et al.

Extramedullary hematopoiesis (EMH) and other pathological ...

Diffuse canine splenomegaly or splenic masses are quite often found in small animal veterinary practice. Generalized splenomegaly may be due to various hyperplastic processes. In contrast to generalized splenomegaly, localized splenic enlargement is also common occurrence in dogs. Hematomas are some of the most common causes of an enlarged spleen in dogs, representing over 50% of splenomegaly cases. This type of splenic mass is basically an accumulation of pooled blood within the splenic tissue. Extramedullary Hematopoiesis (EHM), especially with hyperplasia of lymphoid tissue, spleen abscess formation or chronic splenic torsion, may cause localized splenic enlargement. The splenomegaly ... [full text in English...]

ptnwang
logo-bulletin-pulawy

bibliography

FAQ - Berufseinstieg Kleintierpraxis

berufseinstieg Ciekawy pomysł. Realizowany po raz pierwszy przez studentów dla studentów i młodych absolwentów wydziałów weterynaryjnych. Ideą książki jest dostarczenie odpowiedzi na proste i najczęściej zadawane pytania przez młodych adeptów weterynarii w konfrontacji z problemami, które pojawiają się w momencie rozpoczęcia praktyki lekarskiej. Maksymalne zmniejszenie stresu tych młodych lekarzy – to główny powód dla którego powstała ta książka. Książkę wydało w języku niemieckim wydawnictwo Enke. Inicjatorem pomysłu jest niemieckie stowarzyszenie studentów weterynarii, które metodą ankiet wyselekcjonowało 100 najczęstszych pytań, które stawiają młodzi lekarze w sytuacjach konieczności podejmowania pierwszych samodzielnych decyzji lekarskich. Pytaniom towarzyszą oczywiście odpowiedzi, których udzielają specjaliści – naukowcy i praktycy z wydziałów weterynaryjnych w Niemczech i Austrii. Pytania są podzielone na cztery grupy i są to jednocześnie cztery części książki. Pierwszą, najliczniejszą grupę pytań, aż 40, stanowią wątpliwości związane z codzienną praktyką kliniczną. Znajdują się tu pytania i wyjaśnienia dotyczące koniecznych działań podejmowanych u pacjentów m.in. z ostrymi wymiotami, biegunką, świądem, objawami krążeniowymi, neurolgicznymi, uwagi dotyczące postępowania z pacjentami agresywnymi, jak również instrukcje dotyczące zachowań i wskazań do eutanazji psów i kotów. Drugą grupę, również liczną, 30 pytań, stanowią zagadnienia dotyczące przypadków nagłych, w tym z objawami m.in. duszności, wstrząsu, urazów, zatruć, stanu padaczkowego i innych tzw. sytuacji kryzysowych wymagających szybkich i zdecydowanych działań. Trzecia grupa problemów obejmuje 8 pytań dotyczących głównych grup leków, sposobów ich dawkowania i podawania. Czwarta grupa, to 22 pytania z zakresu szeroko rozumianego zarządzania gabinetowego i komunikacji interpersonalnej. Znajdują się tu m.in. pytania o rachunki, ubezpieczenia zwierząt, a także metody komunikacji w zespole i sposoby informowania ...

[full text in Polish]