HOMEABOUT EDITORSSUBSCRIPTIONTO CONTRIBUTORSARCHIVESCONTACT

"Medycyna Weterynaryjna" 2018 74 (2) 745-828

deaxashotcanifos

ZASADY USTALANIA KOSZTÓW PUBLIKACJI
(dotyczy tylko polskich autorów)


1000 znaków - 52 zł
każda rycina - 60 zł

These publications are licensed under CREATIVE COMMONS (CC BY-SA).
A copy of the licence is
here

Monthly journal, devoted to the problems of veterinary medicine and applied biology, founded 1945 by the professors of the Faculty of Veterinary Medicine, University Maria Curie-Sklodowska in Lublin, Poland. Supported by the Polish Ministry of Science and Higher Education. Contents: reviews and original papers – with English summaries, professional problems, bibliography, chronicle.
Covered in:
AGRIS, Biological Abstracts, BIOSIS Preview, FISHLIT/Fisheries Review,Food Science and Technol. Abstr., Index Veterinarius, Index Copernicus, Master Journal List, Revue of Medical and Veterinary Mycology, Science Citation Index Expanded, SCOPUS, Veterinary Bulletin, Web of Science
The primary (reference) version of the journal is the printed version.
IMPACT FACTOR = 0,161; MNiSW 15pkt

conferences

XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk

W dniach 21-23 czerwca 2017 r. odbyła się w Lublinie XLVI Sesja Naukowa zorganizowana przez Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wspólnie z Sekcją Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN. Tematyka Sesji poświęcona została zagadnieniom żywienia zwierząt, produkcji pasz, suplementów diety oraz tych wyzwań, które stawia gospodarka krajowa oraz światowe trendy badawczo- naukowe. W słowie wstępnym przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Sesji, prof. dr hab. Eugeniusz R. Grela podkreślił główne i aktualne problemy dotyczące obecnych działań w zakresie żywienia zwierząt i gospodarki paszowej. Do głównych zagadnień zaliczono problematykę stosowania pasz z udziałem GMO, wykorzystania nowych bądź ulepszonych źródeł białka (rośliny bobowate, mączki z owadów, pasze fermentowane), metody termoplastyczne uzdatniania pasz, higienę pasz i żywienia, żywienie różnych gatunków i grup produkcyjnych zwierząt, uaktualnienie zaleceń ich żywienia, a także nauczanie żywienia na różnych kierunkach studiów. Nadmieniono, że planowane są znaczące zmiany w szkolnictwie wyższym, nauce, instytutach badawczych i przynależnych do Polskiej Akademii Nauk, a co z tym związane i finansowanie badań. Już 19-20 września 2017 r. ...
[full text in Polish]

Kowalczuk-Vasilev E. et.al.

Blood metabolic profile of broiler chickens fed diets...

The beneficial effects of prebiotics, nondigestible feed ingredients such as oligosaccharides and inulin, on the host organism result from their selective stimulation of the growth and/or activity of gut microbiota, primarily from the genus Bifidobacterium and the Lactobacillus species. Thus, the use of prebiotics in animal diets is expected to be advantageous due to their indirect positive influence on both the growth and the health of animals (8, 42). Inulin, extracted from chicory (Cichorium intybus), consists of one terminal α-glucose molecule and a variable number of β-fructose moieties exclusively linked by β (2→1) glycosidic bonds (47). It is a mixture of oligomers and linear fructose polymers containing molecules with a degree of polymerization (DP) from 2 to ca. 65, with an average of 10-12 units ...
[full text in English...]

Gruszczyński K. et.al.

Growth rate and acid-base balance in turkeys ...

One of alternative foods for broiler turkeys might be inexpensive corn silage added to the typical formula. Although the addition of corn silage to the daily meal is well accepted by turkeys, the growth rate, according to our observations, is diminished. So far, very little attention has been paid to the manipulation of DCAD in growing turkeys. Since one of the causes of the growth rate suppression by silage may be a deviation in DCAD, we sought to determine whether lowering or increasing these values may improve the performance of growing young turkeys. It is known that in other species a higher DCAD stimulates the apparent digestibility coefficient (ADC) of protein and dry matter, but concomitantly the maintenance energy expenditure (MEm) is also higher (20, 22). At least in some species, a lower acidic content and high potassium in the diet enhance both bone accretion and bone health. Seemingly, Kim et al. (14) discovered that, in opposition to chloride, cation supplementation alleviates the lysine-arginine antagonism in chicks... [full text in English...]

Vaškas Ž. et al.

Histomorphometric study on testes in rams fed with...

Polyunsaturated fatty acids (PUFAs) n-3 and n-6 are necessary for the body’s metabolism, growing, brain development, vision, health, meat quality and reproduction (2, 9, 11, 16, 30). Animals cannot synthesize n-3 or n-6 fatty acids, and therefore these fatty acids have to be provided in the diet. Still, there is little information about the beneficial effect of n-3/n-6 ratios on male (men, boars) and female reproduction performance (4, 18, 22, 23, 25, 28). According to Yan et al. (28), following the intake of n-3/n-6, spermatogonial and spermatocyte development was better than that in the control group, and the distribution of chromatin around the nuclear membrane was more uniform. However, no information about the effect of n-3/n-6 PUFA ratios on ram reproduction is available. The aim of this study was to investigate the effect of linseed oil containing polyunsaturated fatty acids on the histomorphometric characteristics of the ram testis ...
[full text in English...]

Gultekin M. et al.

Oxidative status and lipid profile in mono- and co-infection...

Canine monocytic ehrlichiosis (CME) is an important vector-borne disease in dogs worldwide. Ehrlichia canis, a Gram-negative, obligate intracellular bacterium is the etiological agent of the disease and is transmitted to dogs by Rhipicephalus sanguineus (28). Infection may result in acute, subclinical, or chronic stages of the disease with a variety of clinical and laboratory symptoms. The acute stage mostly presents with fever, anorexia, weight loss, lethargy, lymphadenomegaly, hemorrhagic disorders, anemia, thrombocytopenia, and leukocytosis or leukopenia. Dogs may recover from the acute stage with treatment, remain subclinically infected, or progress to a chronic stage with more severe symptoms than acute findings (15, 33). Oxidative imbalances may occur in the organism as the disease progresses. Oxidative stress and increased lipid peroxidation has been shown in dogs with CME because of free-radical activity and an impaired antioxidant ...
[full text in English...]

logo-bulletin-pulawy

bibliography

Hohmann M.

Physiotherapie in der Kleintierpraxis

.... Przekonująca książka o fizjoterapii i korzyściach wynikających z jej stosowania w praktyce klinicznej psów. To już trzecie, niemieckojęzyczne wydanie tej książki, rozszerzone i uaktualnione w stosunku do pozycji z fizykoterapia lat 2008 i 2012. Autorem jest doktor Mima Hohmann z Lipska, od dwudziestu lat wspierająca leczenie konwencjonalne zwierząt metodami uzupełniającymi. Niedawno, w 2015 r. ukazała się jej nowa książka: „Zaburzenia układu ruchu u psów. Anatomia czynnościowa, biomechanika i patofizjologia“. Autorka z biegiem lat i zdobywanym doświadczeniem dochodzi do przekonania, że u psów ruch rozumiany jako aktywność fizyczna jest warunkiem dobrego samopoczucia, a to zależy głównie od dobrego funkcjonowania poszczególnych elementów układu ruchu. Dlatego gruntowna znajomość anatomii i biomechaniki, a także diagnozowania chorób i podejmowanie właściwych działań fizjoterapeutycznych jest według niej istotnym elementem udanej diagnozy lekarskiej i fundamentem leczenia chorób układu ruchu. I to stara się akcentować w przygotowywanych opracowaniach. Kolejna książka o fizjoterapii składa się z trzech części ...
[full text in Polish]

Eickhoff M. et al.

Bild-Atlas der Zahnbehandlungen Hund und Katze

bildatlas Pięknie ilustrowany atlas stomatologii weterynaryjnej wydany przez doktora Marcusa Eick-hoffa. Po 20 latach praktyki weterynaryjnej doktor Eickhoff połączył słowo pisane ze zdjęciami opi-sywanych przypadków stomatologicznych. Diagnostykę i leczenie chorób jamy ustnej znacznie uła-twiają przedstawione wnikliwie ilustracje instrumentarium niezbędnego do przeprowadzenia badania i zabiegu stomatologicznego. W tym zakresie atlas znakomicie obrazuje i znacznie ułatwia zakup odpo-wiedniego sprzętu. Atlas ten informuje, jak zmierzyć się z trudnymi przypadkami stomatologicznymi, jak poru-szać się w tematyce i jakie stawiać pytania by rozwiązać problem, a w razie potrzeby skierować zwie-rzę do odpowiedniego specjalisty, aby oszczędzić mu cierpienia ...
[full text in Polish]